Cổ phiếu MSH hồi phục, chứng khoán FPTS lãi hơn 100 tỷ đồng trong quý 4/2020

21/01/2021 07:23:00 cafef.vn
Kết quả tích cực của FPTS trong quý 4/2020 chủ yếu do lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt 51,3 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước âm gần 48 tỷ đồng do ảnh hưởng của sự sụt giảm giá cổ phiếu MSH.

Công ty chứng khoán FPT (FPTS) công bố báo cáo tài chính quý 4/2020 với lợi nhuận sau thuế 100,8 tỷ đồng, tích cực hơn nhiều so với mức lỗ gần 12 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Kết quả tích cực của FPTS trong quý 4/2020 chủ yếu do lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt 51,3 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước âm gần 48 tỷ đồng do ảnh hưởng của sự sụt giảm giá cổ phiếu MSH.

Nếu loại đi biến động cổ phiếu MSH, lợi nhuận đã thực hiện trong quý 4/2020 của FPTS chỉ là 57,7 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ năm trước.

Sự sôi động của thị trường trong quý 4/2020 đã giúp doanh thu môi giới của FPTS đạt gần 75 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ năm trước. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu gần 51 tỷ đồng, giảm nhẹ 1 tỷ đồng. Tính tới cuối năm 2020, dư nợ cho vay của FPTS có giá trị 2.479 tỷ đồng, tăng 676 tỷ đồng so với đầu năm.

Lũy kế năm 2020, FPTS đạt 220,6 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm 14% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành kế hoạch đề ra.

Cổ phiếu MSH hồi phục, chứng khoán FPTS lãi hơn 100 tỷ đồng trong quý 4/2020 - Ảnh 1.
 
cafef.vn