Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (HGM): Quý 1 lãi 21 tỷ đồng cao gấp 2 lần cùng kỳ

18/04/2022 16:45 toquoc.vn

Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (mã CK: HGM) đã công bố Báo cáo tài chính quý 1/2022 với doanh thu và lợi nhuận tăng cao so với cùng kỳ.

Theo đó doanh thu thuần đạt hơn 65 tỷ đồng tăng 38% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán chỉ tăng nhẹ nên lãi gộp đạt gần 32 tỷ đồng tăng 88% so với quý 1/2021.

Sau khi trừ các khoản chi phí, HGM lãi sau thuế 21,3 tỷ đồng cao gấp 2 lần so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương EPS đạt 1.784 đồng.

Năm 2022, Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang đã thông qua kế hoạch kinh doanh với doanh thu 180 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 80 tỷ đồng, lần lượt tăng 16,8% và giảm 10% so với kết quả năm trước.

Như vậy, kết thúc quý 1 HGM đã hoàn thành được 36% mục tiêu về doanh thu và 33% mục tiêu về lợi nhuận.

 

Đáng chú ý mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã có thông báo về việc cổ phiếu HGM của Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang có khả năng bị huỷ bỏ niêm yết bắt buộc.

Nguyên nhân đưa ra là báo cáo tài chính năm trong 3 năm 2019, 2020, 2021 của HGM có ý kiến kiểm toán ngoại trừ.

Do đó, HNX sẽ xem xét tiến hành huỷ bỏ niêm yết bắt buộc theo quy định.

Ngay sau đó HGM đã có văn bản bày tỏ nguyện vọng được tiếp tục niêm yết trên HNX và sẽ tiến hành các biện pháp khắc phục để cổ phiếu của công ty không bị rơi vào tình trạng bị huỷ niêm yết.

Công ty sẽ tiến hành trao đổi với công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán và phát hành lại Báo cáo tài chính năm 2021. 

Theo đó tại Báo cáo tài chính kiểm toán 2021 được phát hành lại và công bố vào ngày 14/3/2022, kiểm toán viên cho biết Ban giám đốc công ty đã quyết định điều chỉnh hồi tố trích khoản dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn năm 2022,...

Việc điều chỉnh này không chỉ giúp HGM khắc phục ý kiến ngoại trừ dẫn đến nguy cơ huỷ niêm yết, mà Lợi nhuận sau thuế năm 2021 còn điều chỉnh tăng từ 70 tỷ đồng lên 107 tỷ đồng tương ứng tăng thêm 53% so với báo cáo kiểm toán trước đó.