CNG Việt Nam: Quý 4 lãi 31 tỷ đồng tăng 51% so với cùng kỳ

25/01/2021 09:21:00 cafef.vn
Sau khi chỉ lãi thấp trong quý 2 và quý 3, CNG Việt Nam đã có lãi tăng cao trở lại trong quý cuối cùng của năm tài chính 2020.

Công ty cổ phần CNG Việt Nam (mã chứng khoán: CNG) đã công bố báo cáo tài chính quý 4/2020 và lũy kế cả năm 2020.

Theo đó riêng quý 4 doanh thu thuần đạt 681 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ, do giá vốn hàng bán tăng ít hơn mức tăng của doanh thu nên lợi nhuận gộp đạt 60,5 tỷ đồng, tăng 48,6% so với quý 4/2019. 

Sau khi trừ các khoản chi phí và có lãi khác 2,3 tỷ đồng CNG Việt Nam lãi sau thuế 30,7 tỷ đồng, tăng 51% so với cùng kỳ 2019. Theo giải trình từ phía công ty nguyên nhân lợi nhuận tăng là do tình hình dịch bệnh Covid – 19 được kiểm soát, khách hàng dần đi vào hoạt động sản xuất ổn định, đồng thời giá dầu FO trong nước tăng.

Lũy kế cả năm 2020, CNG đạt 2.338 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 10% so với cùng kỳ, do giá vốn cũng tăng cao nên lợi nhuận sau thuế đạt gần 50 tỷ đồng, giảm 40% so với năm 2019. 

Được biết ngay trước thềm kết thúc năm 2020, CNG đã điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 từ 3.351 tỷ đồng doanh thu và 80,1 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế xuống còn 2.237 tỷ đồng doanh thu và 48,3 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Theo đó với kế hoạch điều chỉnh mới này CNG vượt nhẹ cả chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận.

CNG Việt Nam: Quý 4 lãi 31 tỷ đồng tăng 51% so với cùng kỳ - Ảnh 1.
 
cafef.vn