CNBC: Không phải Trung Quốc, Việt Nam mới là nền kinh tế tốt nhất châu Á giữa đại dịch Covid-19

28/01/2021 10:23:00 cafef.vn
Theo nhận định của CNBC, Việt Nam nhiều khả năng trở thành nền kinh tế có thành tích tốt hàng đầu châu Á trong năm 2020 bất chấp đại dịch Covid-19 hoành hành.

Trong bối cảnh nhiều nền kinh tế toàn cầu bị đè nặng bởi đại dịch Covid-19, không quý nào kinh tế Việt Nam bị thu hẹp trong suốt cả năm 2020. Hiện tại, chưa phải nền kinh tế châu Á nào cũng ra báo cáo số liệu kinh tế quý IV và cả năm nhưng ước tính mà CNBC tổng hợp được từ các nguồn chính thức (nếu có) và các tổ chức quốc tế như Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho thấy Việt Nam vượt trội hơn tất cả các nước trong khu vực vào năm ngoái.

Nền kinh tế Việt Nam đã tăng trưởng 2,9% trong năm 2020 so với năm 2019. Con số này tốt hơn mức tăng trưởng dự báo 2,3% của Trung Quốc trong cùng thời kỳ.

Các nhà kinh tế của Bank of America cho biết trong một báo cáo hồi tháng này: "Với kết quả này, Việt Nam đã đạt được một trong những mức tăng trưởng cao nhất trong một năm mà phần còn lại của thế giới chìm trong suy thoái sâu sắc".

Bên cạnh đó, nhiều nhà kinh tế cũng tỏ ra lạc quan rằng nền kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục tăng tốc trong năm nay.

cafef.vn