Chứng khoán VPS báo lãi ròng quý 2 gần 160 tỷ đồng, tăng trưởng 50% so với cùng kỳ năm trước

21/07/2021 09:59:00 toquoc.vn
Tính đến cuối quý 2, dư nợ cho vay ký quỹ của VPS đạt đạt 7.382,5 tỷ đồng, tăng trưởng 27%, tương ứng mức tăng gần 1.570 tỷ đồng so với đầu năm.

Công ty cổ phần Chứng khoán VPS  đã công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2/2021 với các hoạt động đều đạt kết quả tăng trưởng mạnh nhờ sự thăng hoa của thị trường chứng khoán.

Cụ thể, trong quý 2, VPS tiếp tục giữ vững vị trí số 1 về môi giới cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền bảo đảm với thị phần 16,4%. Điều này đưa doanh thu môi giới trong quý đạt hơn 746 tỷ đồng, gấp gần 6 lần thực hiện cùng kỳ năm trước. 

Bên cạnh đó, mảng tự doanh đã đóng góp phần lớn nhất trong tổng doanh thu khi ghi nhận giá trị hơn 947,3 tỷ đồng, tăng trưởng 55,2% so với quý 2/2020.

Lãi cho vay margin và ứng trước lên tới hơn 199 tỷ đồng, gấp 3,7 lần cùng kỳ năm trước.

Tính đến cuối quý 2, dư nợ cho vay ký quỹ đạt đạt 7.382,5 tỷ đồng, tăng trưởng 27%, tương ứng mức tăng gần 1.570 tỷ đồng so với đầu năm.

Chi phí hoạt động của VPS trong kỳ báo cáo tăng 147% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, tương ứng với sự gia tăng của doanh thu môi giới, chi phí nghiệp vụ môi giới cũng tăng cao lên hơn 580,7 tỷ đồng, gấp 4,9 lần cùng kỳ.

Đáng chú ý, phần lỗ bán các tài sản tài chính FVTPL cũng ghi nhận tăng gần gấp đôi, lên xấp xỉ 972,6 tỷ đồng.

Chứng khoán VPS báo lãi ròng quý 2 gần 160 tỷ đồng, tăng trưởng 50% so với cùng kỳ năm trước - Ảnh 1.
 

Kết quả, lợi nhuận trước thuế quý 2/2021 của VPS đạt gần 199,2 tỷ đồng, tăng 51% cùng kỳ 2020, Khấu trừ thuế, công ty báo lãi ròng hơn 159,3 tỷ đồng, tăng 49,4% so với thực hiện quý 2/2020.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, VPS ghi nhận tổng doanh thu hoạt động đạt gần 3.916 tỷ đồng, gấp gần 2,3 lần cùng kỳ năm trước; lãi trước thuế ghi nhận xấp xỉ 450 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 361 tỷ đồng, tăng 74,3% cùng kỳ năm trước.

Tại thời điểm 30/6/2021, vốn góp của chủ sở hữu VPS đạt 3.500 tỷ; nợ phải trả hơn 14.690 tỷ, tăng hơn 3.610 tỷ so với đầu năm.

Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán tại công ty đạt 14.827 tỷ, tăng gấp đôi so với số đầu năm 7.133 tỷ.

toquoc.vn