Chứng khoán SHS: Thắng lớn với các mã ngân hàng TCB, BID, STB…, danh mục tự doanh hiện đang có lãi hơn 1.000 tỷ đồng

21/07/2021 09:59:00 toquoc.vn
Trong đó, nhóm ngân hàng được Chứng khoán SHS lựa chọn nhiều với các mã "nóng" như BID, VCB, TCB, STB và SHB. Các khoản đầu tư vào nhóm cổ phiếu ngân hàng của SHS đang lãi gần 1.000 tỷ đồng so với giá trị ban đầu.

Chứng khoán SHS đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2021 với doanh thu 595 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ.

Trong đó, doanh thu từ hầu hết các nghiệp vụ chứng khoán đều tăng, đơn cử doanh thu môi giới tăng từ 40 tỷ lên 146 tỷ đồng, doanh thu bảo lãnh, tư vấn cũng tăng nhẹ.

Đặc biệt, mảng tự doanh (lãi từ các TSTC ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)) trong kỳ mang về nguồn thu lớn cho Công ty với giá trị tăng mạnh hơn 42% lên 253 tỷ đồng.

Được biết, thị trường chứng khoán sôi động khiến tự doanh trở thành một trong những động lực tăng trưởng mạnh mẽ của Công ty chứng khoán trong thời gian qua.

Tính đến cuối quý 2/2021, giá trị danh mục tự doanh cổ phiếu của SHS có giá thị trường 2.988 tỷ đồng, đang chênh lệch tăng hơn 1.075 tỷ đồng so với giá trị sổ sách và chiếm phần lớn tỷ trọng các khoản đầu tư của SHS.

Trong đó, nhóm ngân hàng được SHS lựa chọn nhiều với các mã "nóng" như BID, VCB, TCB, STB và SHB.

Các khoản đầu tư vào nhóm cổ phiếu ngân hàng của SHS đang lãi gần 1.000 tỷ đồng so với giá trị ban đầu.

Chứng khoán SHS: Thắng lớn với các mã ngân hàng TCB, BID, STB…, danh mục tự doanh hiện đang có lãi hơn 1.000 tỷ đồng - Ảnh 1.
 

Khấu trừ chi phí, lợi nhuận sau thuế quý 1/2021 Công ty tăng hơn 41% lên 310 tỷ đồng.

Theo SHS, Thị trường chứng khoán Việt nam sôi động trong quý 2 là động lực giúp Công ty đạt kết quả kinh doanh tăng trưởng.

Luỹ kế 6 tháng, SHS đạt 1.190 tỷ đồng doanh thu và 722 tỷ Lợi nhuận trước thuế, lần lượt thực hiện được 63% kế hoạch doanh thu và 96% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

toquoc.vn