Chứng khoán SHS chốt quyền trả cổ tức và thưởng cổ phiếu với tổng tỷ lệ 25%, vốn điều lệ dự kiến vượt 8.000 tỷ đồng

09/07/2022 07:00 toquoc.vn

Ngày 25/7 tới đây, Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (mã chứng khoán: SHS) sẽ chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, tổng tỷ lệ 25%.

Cụ thể, SHS dự kiến phát hành thêm hơn 117 triệu cổ phiếu để trả cổ tức theo tỷ lệ 18%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 18 cổ phiếu mới.

Đồng thời, SHS cũng phát hành thêm 45,54 triệu cổ phiếu thưởng để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ 7%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 7 cổ phiếu mới.

Các cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ phiếu từ đợt phát hành hành. Nguồn vốn phát hành để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính năm 2021 là 1.170 tỷ đồng, còn nguồn để thưởng cổ phiếu cho cổ đông là từ thặng dư vốn cổ phần.

Như vậy, tổng số lượng cổ phiếu mới được phát hành sau 2 đợt là 162,63 triệu cổ phiếu. Tổng giá trị theo mệnh giá là 1.626 tỷ đồng, qua đó vốn điều lệ tương ứng tăng lên hơn 8.130 tỷ đồng, trở thành công ty chứng khoán có vốn điều lệ lớn thứ 4 trên thị trường, vượt qua nhiều tên tuổi như Mirae Asset hay VPS. 

Trên thị trường, cổ phiếu SHS chốt phiên 8/7 đạt 14.400 đồng/cổ phiếu.

Trước đó trong tháng 4, Chứng khoán SHS cũng đã thực hiện đợt chào bán 325,2 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1 với giá 12.000 đồng/đơn vị và bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm. Dự kiến số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần là hơn 3.903 tỷ đồng. Công ty sẽ dùng 60% số tiền này để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán; 40% cho hoạt động đầu tư kinh doanh cổ phiếu, trái phiếu, giấy tờ có giá trên thị trường.

Về kết quả kinh doanh, SHS đặt kế hoạch năm 2022 với tổng doanh thu 3.428,2 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 2.025,6 tỷ đồng, tăng lần lượt 18,2% và 15,6% so với mức thực hiện rất cao của năm 2021. Kế hoạch này được xây dựng dựa trên cơ sở đánh giá thị trường chứng khoán năm 2022 với những diễn biến khó lường, có cơ hội song cũng có nhiều thách thức.

Riêng trong quý 1/2022, SHS ghi nhận tổng doanh thu đạt 687 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ. Lãi sau thuế tăng 22% so với quý 1/2021 lên hơn 329 tỷ đồng.