Chứng khoán Nhất Việt (VFS) chuẩn bị tăng vốn điều lệ lên 802,5 tỷ đồng, đáp ứng nguồn cho hoạt động margin và tự doanh

12/05/2021 20:58:00 toquoc.vn
Theo kế hoạch, lượng vốn tăng lên được VFS sử dụng cho hoạt động đầu tư tự doanh chứng khoán là 292,5 tỷ đồng, 100 tỷ đồng còn lại được sư dụng cho hoạt động margin.

Công ty cổ phần Chứng khoán Nhất Việt (MCK: VFS) vừa thông qua việc triển khai phương án tăng vốn điều lệ năm 2021 và danh sách cổ đông dự kiến mua cổ phiếu riêng lẻ.

Trước đó, đầu tháng 4/2021, Chứng khoán Nhất Việt đã thông báo về phương án phát hành 39,25 triệu cổ phiếu; trong đó, phát hành ra công chúng là 10,25 triệu cổ phiếu và phát hành riêng lẻ là 29 triệu cổ phiếu.

Đối với phát hành ra công chúng, cổ phiếu phát hành theo phương thức thực hiện quyền mua đối với cổ đông hiện hữu.

Giá phát hành dự kiến là 10.000 đồng/cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện quyền là 4:1; cổ phiếu chuyển nhượng tự do.

Đối với cổ phiếu phát hành riêng lẻ, được chào bán cho nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Giá chào bán cũng ở mức 10.000 đồng/cổ phiếu.

Nếu thành công, Chứng khoán Nhất Việt sẽ có 392 tỷ đồng vốn huy động thêm, vốn điều lệ tăng lên 802,5 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, lượng vốn tăng lên được sử dụng cho hoạt động đầu tư tự doanh chứng khoán là 292,5 tỷ đồng, 100 tỷ đồng còn lại nhằm đáp ứng cho hoạt động margin.

Chứng khoán Nhất Việt (VFS) chuẩn bị tăng vốn điều lệ lên 802,5 tỷ đồng, đáp ứng nguồn cho hoạt động margin và tự doanh - Ảnh 1.

Mục đích tăng vốn (Nguồn Chứng khoán Nhất Việt công bố)

Nghị quyết ngày 11/5 của Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc triển khai thực hiện phương án trên. Bên cạnh đó, phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài của đợt tăng vốn này cũng được thông qua.

Đồng thời, danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ đã được Chứng khoán Nhất Việt thông qua.

Thời gian hạn chế chuyển nhượng sẽ là 1 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định.

Chứng khoán Nhất Việt (VFS) chuẩn bị tăng vốn điều lệ lên 802,5 tỷ đồng, đáp ứng nguồn cho hoạt động margin và tự doanh - Ảnh 2.

(Nguồn Chứng khoán Nhất Việt công bố)

Bước sang năm 2021 với dự báo thị trường sẽ rung lắc mạnh, Chứng khoán Nhất Việt đề ra kế hoạch doanh thu đạt hơn 93 tỷ đồng, tăng trưởng 15% so với thực hiện năm trước, lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2021 đi ngang, tăng trưởng chỉ 1% lên 36,3 tỷ đồng.

Tính đến hết quý 1/2021, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của Chứng khoán Nhất Việt ghi nhận lần lượt 12,3 tỷ đồng và 2,4 tỷ đồng.

Như vậy, so với kế hoạch đề ra đầu năm, công ty đã hoàn thành 13,2% kế hoạch doanh thu và 6,6% kỳ vọng lợi nhuận.

toquoc.vn