Chứng khoán HSC điều chỉnh room ngoại về 49%

13/05/2021 16:51:00 toquoc.vn
Trung tâm Lưu ký Chứng Khoán Việt Nam (VSD) thông báo thực hiện điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại HSC từ 100% xuống 49%.

Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC – Mã chứng khoán: HCM ) vừa công bố thông tin về việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài.

Theo đó, Trung tâm Lưu ký Chứng Khoán Việt Nam (VSD) thông báo thực hiện điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tối đa mã chứng khoán HCM từ 100% xuống 49%.

Kế hoạch điều chỉnh giảm room ngoại này trước đó đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2021 của Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông qua.

Theo giải thích của Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, việc này sẽ đảm bảo hoạt động kinh doanh hiệu quả và không bị ảnh hưởng bởi quy định pháp lý hiện tại.

Cụ thể, theo Nghị định 155/2020 có hiệu lực từ ngày 1/1/2021, doanh nghiệp có nhà đầu tư nước ngoài nắm trên 50% vốn điều lệ thì phải áp dụng điều kiện về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, trình tự, thủ tục đầu tư trên Thị trường chứng khoán như nhà đầu tư nước ngoài.

"Quy định này có thể biến Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trở thành Công ty chứng khoán nước ngoài vào thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền tham dự Đại hội dồng cổ đông năm tới và phải hành xử như nhà đầu tư nước ngoài.

Hệ quả của việc này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh chính", lãnh đạo Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.

Bên cạnh đó, hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài như mua bán chứng khoán, các giấy tờ có giá khác hoặc đầu tư thông qua các quỹ đầu tư, các định chế tài chính trung gian ở nước ngoài cũng sẽ không thể thực hiện.

Chưa kể, Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh có thể bị giới hạn trong hoạt động đầu tư vào các ngành nghề, mã chứng khoán bị giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài; hoạt động vay vốn ngắn hạn cho kinh doanh cũng bị hạn chế khi trở thành nhà đầu tư nước ngoài…

Việc điều chỉnh này đi ngược lại với năm 2017 khi Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã được chấp thuận việc nới room ngoại từ 49% lên 100%.

Kỳ vọng của công ty khi đó là mang lại cơ hội tốt cho cổ phiếu HCM, cải thiện khả năng huy động vốn khi cần thiết và thay đổi cơ cấu cổ đông theo hướng có nhiều nhà đầu tư nước ngoài hơn.

Thực tế, theo chia sẻ lãnh đạo Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, trong vòng 4 năm duy trì tỷ lệ room ngoại 100%, tỷ lệ thực tế tại Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh cũng chỉ quanh 49-51% vốn.

Về chỉ tiêu kinh doanh năm 2021, Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng đạt mức doanh thu 2.669 tỷ đồng, tăng 68% so với thực hiện năm 2020.

Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế lên kế hoạch gần 963 tỷ đồng, tăng kỷ lục 81% so với cùng kỳ năm trước.  

Hệ số thu nhập trên vốn cổ phần (ROAE) năm 2021 tăng dự kiến đạt mức 17,1%.

Trong đó, hoạt động môi giới, cho vay margin và hoạt động tự doanh vẫn là các mảng kinh doanh chính dẫn dắt lợi nhuận cho Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2021.

Lo sợ trở thành CTCK ngoại, HSC điều chỉnh room ngoại về 49% - Ảnh 1.

Kế hoạch kinh doanh năm 2021

Tính đến hết quý 1/2021, thị phần môi giới trên sàn Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh của Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ 3 với 8,7%.

Doanh thu là lợi nhuận sau thuế của quý rất ấn tượng, lần lượt đạt 1.162 nghìn tỷ đồng và 322 tỷ đồng.

Như vậy so với kế hoạch đề ra cả năm, Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành 43,5% doanh thu và 33% lợi nhuận sau thuế.

toquoc.vn