Chứng khoán An Bình (ABS) thông qua phương án tăng vốn lên 1.000 tỷ đồng, lên kế hoạch niêm yết cổ phiếu

19/04/2021 12:51:00 toquoc.vn
Đại hội cổ đông ABS cũng đã thông qua chủ trương niêm yết toàn bộ cổ phiếu Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán sau khi Công ty có đủ các điều kiện cần thiết theo quy định của pháp luật.

Ngày 15/4/2021, Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

Năm 2020 là năm kinh tế biến động và khó khăn của cả thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Tuy nhiên, ABS vẫn đạt lợi nhuận trước thuế 46,9 tỷ đồng, hoàn thành vượt 234% so với kế hoạch kinh doanh và tăng 204% so với năm 2019.

ABS cũng đã đặt ra kế hoạch đầy thách thức cho năm 2021 với mức lợi nhuận trước thuế tăng thêm 46% so với thực hiện năm 2020.

Trong đại hội, Ông Trương Ngọc Lân – Tổng Giám đốc ABS đã trình bày về kê hoạch tăng vốn điều lệ năm 2021. Theo đó, ABS sẽ phát hành cổ phiếu để chia cổ tức 10% và chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ lên 1.000 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến hoàn thành trong quý III.

Toàn bộ số vốn huy động được từ đợt phát hành sẽ được bổ sung vốn lưu động, tăng cường vị thế và năng lực tài chính, đăng ký, triển khai và mở rộng phạm vi các nghiệp vụ hoạt động của Công ty.

Đại hội cổ đông ABS cũng đã thông qua chủ trương niêm yết toàn bộ cổ phiếu Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán sau khi Công ty có đủ các điều kiện cần thiết theo quy định của pháp luật.

Trước ABS, hàng loạt công ty chứng khoán khác cũng có kế hoạch tăng vốn nhằm mở rộng quy mô và đáp ứng nhu cầu cao khi thị trường chứng khoán đang sôi động.

toquoc.vn