Chủ sở hữu thương hiệu Wonderfarm báo lãi quý 1/2021 tăng 35%

19/04/2021 15:25:00 toquoc.vn
Tính đến 31/3/2021, Interfood ghi nhận lợi nhuận sau thuế công ty là 61,447 tỷ đồng, tăng 34,7 % so với mức 45,62 tỷ đồng trong quý 1/2020

Công ty Cổ Phần Thực phẩm Quốc tế (MCK: IFS) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2021, theo đó, doanh thu và lợi nhuận của Công ty Cổ Phần Thực phẩm Quốc tế đều tăng mạnh so với cùng kỳ.

Cụ thể, Quý 1/2021, IFS có doanh thu thuần đạt hơn 347 tỷ đồng, tăng 14,12% so với cùng kỳ năm ngoái cùng với việc chi phí giá vốn tăng chỉ 10,46%.

Từ đó lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 142,439 tỷ đồng, tăng 19,85% so với quý 1/2020, tương ứng biên lãi gộp 40,1%, cải thiện đáng kể so với mức 39% trong quý 1/2020.

Kể từ khi có sự hiện diện của cổ đông lớn Kirin, biên lãi gộp của Interfood đã tăng và ổn định trong những năm gần đây.

Chủ sở hữu thương hiệu Wonderfarm báo lãi quý 1/2021 tăng 35% - Ảnh 1.
 

Các chi phí phát sinh trong kỳ của Interfood nhìn chung tiết giảm đáng kể, nổi bật là chi phí bán hàng giảm 6,5% xuống còn 57,84 tỷ đồng.

Tính đến 31/3/2021,  Interfood ghi nhận 76,831 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng mạnh 55,7% so với cùng kỳ năm trước.

Theo đó, lợi nhuận sau thuế công ty là 61,447 tỷ đồng, tăng 34,7 % so với mức 45,62 tỷ đồng trong quý 1/2020.

So với kế hoạch lãi sau thuế 262 tỷ đồng đã được Đại hội Cổ đông thông qua, Interfood hiện đã hoàn thành 23,45% chỉ tiêu đề ra trong năm 2021.

Với quyết tâm của công ty đề ra đầu năm trong việc xóa lỗ lũy kế, tính đến hết quý 1/2021, số lỗ lũy kế được cải thiện rất tốt, hiện còn 47,5 tỷ đồng.

Chủ sở hữu thương hiệu Wonderfarm báo lãi quý 1/2021 tăng 35% - Ảnh 2.
 
toquoc.vn