Chống thất thu, thu hồi nợ đọng thuế

08/07/2021 09:56:00 daidoanket.vn
Chống thất thu, thu hồi nợ đọng thuế

 

Bà Phạm Thị Tuyết Lan.
Bà Phạm Thị Tuyết Lan.

Phóng viên: Thưa bà, số thu ngân sách nhà nước (NSNN) 6 tháng đầu năm 2021 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 656.374 tỷ đồng, bằng 58,8% dự toán pháp lệnh, bằng 114,3% so với cùng kỳ.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 căng thẳng, doanh nghiệp khó khăn, thì kết quả thu đạt khá liệu có bình thường?

Bà Phạm Thị Tuyết Lan: Những tháng đầu năm các chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ doanh nghiệp (DN), người dân trong phòng, chống dịch đã phát huy hiệu quả; thị trường bất động sản, chứng khoán sôi động, hoạt động chuyển nhượng vốn, sáp nhập gia tăng làm phát sinh tăng thu khá cho Ngân sách Nhà nước, thì trong những tháng đầu năm, cơ quan thuế đã triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp quản lý thu, chống thất thu, thu hồi nợ đọng thuế.

Tổng cục Thuế đã phân tích, đánh giá tình hình và khả năng thu để giao dự toán quý II, quý III phù hợp với diễn biến kinh tế tại từng địa phương, làm căn cứ để các địa phương tổ chức phấn đấu thực hiện nhiệm vụ thu trong năm 2021 ở mức cao nhất.

Đồng thời, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo các cục thuế tăng cường công tác quản lý thu, phấn đấu khai thác tăng thu; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp có rủi ro cao theo kế hoạch; quyết liệt quản lý thu nợ và cưỡng chế nợ thuế, xử lý nợ thuế; quản lý chặt chẽ, tăng cường khai thác tăng thu từ đất đai, tài nguyên, khoáng sản, từ kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh qua mạng... qua đó góp phần tăng thu Ngân sách Nhà nước trong những tháng đầu năm.

Theo bà, từ nay đến cuối năm sẽ có những yếu tố nào có thể tác động lớn tới công tác thu ngân sách?

- Diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid-19 từ cuối tháng 4 trở lại đây đã trực tiếp ảnh hưởng đến một số địa phương trọng điểm kinh tế, tập trung các khu công nghiệp lớn như Thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Bắc Ninh, Bình Dương…

Bên cạnh đó, năng lực nội tại của nền kinh tế còn thấp, áp lực lạm phát trong nước tăng do chịu ảnh hưởng bởi tình hình quốc tế, rủi ro thiên tai, dịch bệnh, đời sống một bộ phận dân cư còn nhiều khó khăn...

Mặc dù GDP 6 tháng đầu năm tăng 5,64%, nhưng tốc độ tăng trưởng sản xuất công nghiệp cả nước trong tháng 6 đã có sự giảm tốc so với những tháng trước (tháng 6 tăng 6,8% so với cùng kỳ, tháng 5 tăng 11,8%, tháng 4 tăng 24,1%).

Tình hình đăng ký thành lập mới doanh nghiệp trong tháng 6 giảm 17,6% so với cùng kỳ, số doanh nghiệp rút khỏi thị trường tăng 30,8% so với cùng kỳ.

Qua theo dõi diễn biến thu Ngân sách Nhà nước, chúng tôi nhận thấy, kể từ khi dịch bệnh bùng phát trở lại, thu ngân sách đã có dấu hiệu giảm tốc đến nay chưa có dấu hiệu phục hồi.

Cùng với việc triển khai thực hiện các chính sách giãn, giảm thuế hỗ trợ người dân và doanh nghiệp theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP, công tác thu ngân sách các tháng cuối năm 2021 sẽ gặp nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi toàn ngành thuế phải đặt quyết tâm cao, thực hiện quyết liệt, hiệu quả, đồng bộ nhiều giải pháp quản lý thuế mới đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Ngành thuế sẽ chú trọng vào những giải pháp nào, thưa bà?

- Chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, tháo gỡ kịp thời vướng mắc để doanh nghiệp phát triển ổn định, thu hút đầu tư, tạo tiền đề để tăng thu cho Ngân sách Nhà nước.

Cơ quan thuế cũng xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành Luật sửa đổi bổ sung các Luật Thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, tiêu thụ đặc biệt... và các văn bản hướng dẫn thi hành, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, góp phần tăng thu cho Ngân sách Nhà nước.

Bên cạnh việc bám sát diễn biến sức khỏe doanh nghiệp và tình hình thu ngân sách để chủ động có giải pháp ứng phó kịp thời, điều hành thu/chi tích cực, hiệu quả, toàn ngành tổ chức thực hiện tốt việc gia hạn, miễn, giảm tiền thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất cho doanh nghiệp và người dân, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo tiền đề tăng thu Ngân sách Nhà nước.

Đồng thời, tăng cường công tác quản lý thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ, kịp thời các khoản thu vào Ngân sách Nhà nước; nâng cao chất lượng và đổi mới phương thức thanh, kiểm tra thuế; rà soát, quản lý chặt chẽ tình hình nợ đọng, không để xảy ra tình trạng người nộp thuế lợi dụng các chính sách hỗ trợ của nhà nước để trốn thuế, tránh thuế, trục lợi... gây thất thu Ngân sách Nhà nước.

Trân trọng cảm ơn bà!

daidoanket.vn