Chấn chỉnh 8 cửa hàng xăng dầu ngừng bán không có lý do chính đáng

29/09/2022 09:00 daidoanket.vn

Đoàn kiểm tra cũng kịp thời chấn chỉnh, yêu cầu các đơn vị này phải đảm bảo việc bán hàng theo đúng quy định.

Theo đánh giá của Sở Công thương Lâm Đồng, do hoa hồng được hưởng thấp, có khi bằng không, một số cửa hàng chưa chủ động nhập hàng kịp thời để đảm bảo lượng xăng dầu liên tục phục vụ người tiêu dùng. Một số doanh nghiệp thuê lại cửa hàng xăng dầu chủ động đóng cửa khi giấy chứng nhận kinh doanh hết hạn, kinh doanh không hiệu quả.

Trước đó, từ thông tin phản ánh của người dân, Đoàn kiểm tra của Sở Công thương Lâm Đồng đã kiểm tra 8 cửa hàng xăng dầu đóng cửa, thông báo hết xăng dầu trên địa bàn bàn huyện Đức Trọng, Di Linh, Bảo Lâm, Đạ Huoai và thành phố Bảo Lộc. Qua làm việc, cơ quan chức năng xác định 4 cửa hàng hết xăng - dầu, 4 cửa hàng hết xăng nhưng vẫn bán dầu. Các cửa hàng này chỉ thông báo đóng cửa trong thời gian ngắn (từ nửa ngày đến 1 ngày) rồi mở bán lại, chiếm số lượng không nhiều ở một địa phương.

Liên quan đến việc đảm bảo cung ứng xăng dầu trên địa bàn, Sở Công thương Lâm Đồng yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn phải chủ động nguồn cung xăng dầu cho thị trường, đặc biệt trong dịp lễ, tết dương lịch sắp tới. Các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn phải đảm bảo việc bán hàng không bị gián đoạn, nếu ngừng bán hàng phải có lý do chính đáng và được Sở Công thương chấp thuận bằng văn bản.

Theo thống kê trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có 337 cửa hàng xăng dầu thuộc 220 doanh nghiệp, 2 doanh nghiệp đầu mối là Công ty Xăng dầu Lâm Đồng và Công ty Dương Đông Tây Nguyên, 1 thương nhân phân phối là Công ty Phúc Sơn. Sản lượng xăng dầu tiêu thụ hàng năm khoảng 300.000m3; trong đó, Công ty Xăng dầu Lâm Đồng chiếm 50% thị phần, còn lại là các doanh nghiệp khác.