Chậm nhất tháng 6/2025, sáp nhập sàn chứng khoán HNX vào HoSE

20/07/2021 12:50:00 vtcnew.vn
Chậm nhất tháng 6/2025, sáp nhập sàn chứng khoán HNX vào HoSE

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 57/2021 quy định lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu, trái phiếu, chứng khoán phái sinh và các loại chứng khoán khác, có hiệu lực từ ngày 20/7.

Theo đó, muộn nhất đến 30/6/2025, tất cả các cổ phiếu sẽ giao dịch trên sàn Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Cụ thể, sàn Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tổ chức thị trường giao dịch đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm đã niêm yết trên sàn này trước ngày thông tư này có hiệu lực và nhận niêm yết mới.

Chậm nhất tháng 6/2025, sáp nhập sàn chứng khoán HNX vào HoSE - 1

 

Trước ngày 1/7/2023, sàn Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận, xem xét hồ sơ đăng ký niêm yết, tổ chức giao dịch cổ phiếu mới khi đáp ứng điều kiện theo Nghị định 155/2020, và có vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký niêm yết từ 120 tỷ đồng trở lên.

Từ ngày 1/7 - 31/12/2023, sàn Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận cổ phiếu của tổ chức niêm yết từ sàn Giao dịch chứng khoán Hà Nội chuyển sang.

Từ ngày 1/1 - 30/6/2025, bên cạnh tiếp nhận cổ phiếu từ sàn Giao dịch chứng khoán Hà Nội chuyển sang, sàn Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp nhận và xem xét hồ sơ đăng ký giao dịch cổ phiếu mới của tổ chức sau khi đã hoàn thành tiếp nhận cổ phiếu từ sàn Giao dịch chứng khoán Hà Nội chuyển sang.

Từ 1/7/2023, sàn Giao dịch chứng khoán Hà Nội không tiếp nhận hồ sơ niêm yết cổ phiếu mới.

Từ ngày 1/7 - 31/12/2023, sàn Giao dịch chứng khoán Hà Nội thực hiện chuyển cổ phiếu của tổ chức niêm yết từ sàn Giao dịch chứng khoán Hà Nội sang sàn Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong thời gian chuyển đổi trên, sàn Giao dịch chứng khoán Hà Nội tiếp tục tổ chức thị trường giao dịch với cổ phiếu đã niêm yết, đăng ký giao dịch tại sàn Giao dịch chứng khoán Hà Nội cho tới khi chuyển đổi hoàn tất.

Từ ngày 1/1 - 30/6/2025, thực hiện chuyển cổ phiếu của tổ chức đăng ký giao dịch từ sàn Giao dịch chứng khoán Hà Nội sang sàn Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, khi hoàn thành sàn Giao dịch chứng khoán Hà Nội không tiếp nhận hồ sơ đăng ký giao dịch mới.

vtcnew.vn