CEO, DLG, NSH, HQC, TXM, SVN, CKV, SDP, VFS, AMS: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

16/04/2021 22:12:00 toquoc.vn
Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX.

Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O (CEO): Pyn Elite Fund (Non – Ucits) đã bán 2 triệu cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 37.569.675 cp (tỷ lệ 14,6%).

Giao dịch thực hiện ngày 2/4/2021.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (DLG): Ông Nguyễn Hải, con ông Nguyễn Đăng Quang, đã mua 7.703.400 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 14.291.300 cp (tỷ lệ 4,77%).

Giao dịch thực hiện ngày 8/4/2021.

Công ty Cổ phần Nhôm Sông Hồng (NSH): Bà Phạm Thị Quỳnh Thụ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, đăng ký mua 1 triệu cp. Trước giao dịch bà Thụ sở hữu 1.908.352 cp (tỷ lệ 9,22%).

Giao dịch dự kiến thực hiện từ 16/4 đến 11/5/2021.

Công ty Cổ phần Tư vấn thương mại dịch vụ địa ốc Hoàng Quân (HQC): Ông Trương Đức Hiếu, Thành viên Hội đồng Quản trị, đăng ký bán 3,5 triệu cp trong tổng số 3.743.660 cp (tỷ lệ 0,79%) đang sở hữu.

Giao dịch dự kiến thực hiện từ 20/4 đến 19/5/2021.

CTCP Vicem Thạch cao Xi Măng (TXM): Ông Nguyễn Hữu Hiếu, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 120.900 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 473.700 cp (tỷ lệ 6,77%).

Giao dịch thực hiện ngày 12/4/2021.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam (SVN): Bà Bùi Thị Xuân, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 500.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 5.050.000 cp (tỷ lệ 24,05%).

Giao dịch thực hiện ngày 8/4/2021.

Công ty Cổ phần Cokyvina (CKV): Ông Nguyễn Mạnh hải, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 300.700 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 500.700 cp (tỷ lệ 12,48%).

Giao dịch thực hiện ngày 12/4/2021.

Công ty Cổ phần SDP (SDP): Bà Vũ Thị Ánh, Ủy viên Hội đồng Quản trị, đăng ký bán 500.000 cp trong tổng số 521.000 cp (tỷ lệ 4,69%) đang sở hữu.

Giao dịch dự kiến thực hiện từ 16/4 đến 14/5/2021.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt (VFS): Ông Đào Đức Anh, Ủy viên Hội đồng Quản trị, đã bán toàn bộ 1,98 triệu cp (tỷ lệ 4,83%).

Giao dịch thực hiện ngày 12/4/2021.

CTCP Cơ khí xây dựng AMECC (AMS): Ông Trần Ngọc Sơn, anh ông Trần Ngọc Dương - Ủy viên Hội đồng Quản trị – đã bán 100.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 383.550 cp (tỷ lệ 1,05%).

Giao dịch thực hiện từ 5/4 đến 12/4/2021.

toquoc.vn