Cao su Miền Nam (CSM): Lãi quý 2 tăng nhưng dòng tiền âm kỷ lục

25/07/2021 15:04:00 congluan.vn
(CLO) Công ty CP Công nghiệp Cao su Miền Nam (Casumina, Mã CK: CSM) vừa công bố Báo cáo tài chính quý 2/2021 với doanh thu và lợi nhuận tăng đáng kể so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, dòng tiền kinh doanh của đoanh nghiệp ở mức âm kỷ lục từ khi niêm yết đến nay.

 

Cụ thể, trong quý 2/2021, Cao su Miền Nam (CSM): Lãi quý 2 tăng nhưng dòng tiền âm kỷ lục ghi nhận doanh thu đạt 1.393 tỷ đồng, tăng trưởng 11,8% so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ, tỷ lệ tăng chi phí vốn cao hơn so với cùng kỳ đến 18,5% nên lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ chỉ còn gần 149 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ.

Biên lợi nhuận gộp theo đó cũng giảm mạnh từ 15,7% xuống còn 10,7% quý 2 vừa qua

Dù doanh thu tăng nhưng chi phí bán hàng trong quý giảm mạnh đến 30 tỷ đồng so với cùng kỳ, còn hơn 39 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm gần 15 tỷ đồng, xuống còn gần 57 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, chi phí tài chính của doanh nghiệp quý 2 cũng ghi nhận giảm hơn 16%, từ 38,5 tỷ đồng quý 2 năm trước xuống còn 32,2 tỷ đồng.

Trong đó chủ yếu là chi phí lãi vay với hơn 29 tỷ đồng.

Kết quả, Cao su Miền nam báo lãi sau thuế 22,8 tỷ đồng, tăng 20,6% so với lợi nhuận đạt được quý 2/2020.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, Cao su Miền Nam (CSM): Lãi quý 2 tăng nhưng dòng tiền âm kỷ lục ghi nhận doanh thu đạt 2.472 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 36,2 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 12,9% và 13,8% so với cùng kỳ năm trước.

Với kết quả này, phía công ty cho biết chủ yếu do công ty mở rộng thị trường tiêu thụ cả nội địa lẫn xuất khẩu, đồng thời tiết giảm mạnh chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp khiến cho doanh thu và lợi nhuận tăng.

Đáng chú ý, trong 6 tháng đầu năm, dòng tiền kinh doanh tại Cao su Miền Nam (CSM): Lãi quý 2 tăng nhưng dòng tiền âm kỷ lục ghi nhận âm 346 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương 35,2 tỷ đồng.

Đây cũng là mức âm kỷ lục của doanh nghiệp này từ khi niêm yết đến nay (CSM niêm yết năm 2009).

Vì vậy, Cao su Miền Nam (CSM): Lãi quý 2 tăng nhưng dòng tiền âm kỷ lục đã gia tăng vay nợ để bù đắp, đẩy tiền thu từ đi vay tăng lên 2.629 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, tăng mạnh 49,2% so với con số 1.762 cùng kỳ năm trước.

Tính tới 30/6/2021, tổng tài sản của Cao su Miền Nam (CSM): Lãi quý 2 tăng nhưng dòng tiền âm kỷ lục tăng 15,7% so với đầu năm lên 4.411,6 tỷ đồng.

Trong đó, chủ yếu là tài sản cố định đạt 1.370,4 tỷ đồng, chiếm 31,1% tổng tài sản; tồn kho đạt 1.355,7 tỷ đồng, chiếm 30,7% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 1.121,7 tỷ đồng, chiếm 25,4% tổng tài sản.

Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn đến cuối quý 2 tăng 63,3% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 434,7 tỷ đồng lên 1.121,7 tỷ đồng và đây là nguyên nhân chính dẫn tới dòng tiền âm kỷ lục từ năm 2009 tới nay.

Ngoài ra, trong kỳ tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 27% so vớ đầu năm, tương ứng tăng thêm 544,5 tỷ đồng lên 2.564,3 tỷ đồng và chiếm tới 58,1% tổng nguồn vốn.

Trong năm 2021, Cao su Miền Nam (CSM): Lãi quý 2 tăng nhưng dòng tiền âm kỷ lục đặt kế hoạch doanh thu là 4.504,6 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 100 tỷ đồng.

Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, với lợi nhuận trước thuế đạt 45,2 tỷ đồng, doanh nghiệp mới hoàn thành 45,2% kế hoạch lợi nhuận năm.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu CSM giao dịch quanh vùng giá 16.000 đồng/cổ phiếu.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 23/7, CSM đạt thị giá 16.100 đồng/cổ phiếu, giảm 2,4% so với giá tham chiếu.

Thanh Thư

congluan.vn