Cao su Bà Rịa (BRR): Quý 2 lãi 17 tỷ đồng cao gấp 3 lần cùng kỳ

19/07/2021 13:47:00 toquoc.vn
Luỹ kế 6 tháng Cao su Bà Rịa (BRR) lãi gần 35 tỷ đồng, cao gấp 2,7 lần cùng kỳ nhưng mới hoàn thành được gần 29% kế hoạch cả năm 2021.

Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa (UpCOM: BRR) đã công bố Báo cáo tài chính quý 2/2021 với doanh thu và lợi nhuận tăng cao so với cùng kỳ.

Theo đó, doanh thu thuần đạt 96 tỷ đồng, cao gấp 2,5 lần cùng kỳ, giá vốn hàng bán tăng ít hơn mức tăng của doanh thu nên lợi nhuận gộp đạt 13,5 tỷ đồng, cao gấp 4,5 lần quý 2/2020.

Trong kỳ Cao su Bà Rịa ghi nhận 5,4 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính tăng mạnh so với con số 480 triệu đồng cùng kỳ và lãi 8,4 tỷ đồng từ hoạt động khác. Kết quả sau khi trừ các khoản chi phí Cao su Bà Rịa lãi sau thuế hơn 17 tỷ đồng, cao gấp 3,2 lần quý 2/2020.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2021, Cao su Bà Rịa có 149 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 77% so với cùng kỳ, Lợi nhuận sau thuế đạt 34,7 tỷ đồng, cao gấp 2,7 lần so với nửa đầu năm 2020.

Năm 2021 Cao su Bà Rịa đặt mục tiêu doanh thu đạt 532,69 tỷ đồng và LNST đạt 121 tỷ đồng, theo đó mặc dù KQKD tăng trưởng cao so với cùng kỳ nhưng kết thúc nửa đầu năm Cao su Bà Rịa mới hoàn thành được 28% mục tiêu doanh thu và 28,7% mục tiêu LNST.

Cao su Bà Rịa (BRR): Quý 2 lãi 17 tỷ đồng cao gấp 3 lần cùng kỳ - Ảnh 1.
 
toquoc.vn