Bột giặt NET: Lợi nhuận quý 3 tiếp tục giảm 44% so với cùng kỳ

23/10/2021 08:41:00 toquoc.vn
Lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm 2021 của Bột giặt NET giảm 19% so với cùng kỳ năm 2020.

Công ty cổ phần Bột giặt NET (mã chứng khoán NET) công bố báo cáo tài chính quý 3/2021 với doanh thu và lợi nhuận đều giảm sút so với cùng kỳ.

Cụ thể, tính riêng quý 3 doanh thu thuần đạt 268 tỷ đồng, giảm 29,5% so với quý 3 năm ngoái.

Trong khi đó tỷ lệ chi phí vốn chỉ giảm 25,5%, dẫn đến lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ còn hơn 50 tỷ đồng, giảm 43% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp cũng giảm từ 22,9% quý 3 năm ngoái xuống còn 18,6%.

Trong quý 3 năm nay chi phí bán hàng ghi nhận hơn 25 tỷ đồng, giảm 20 tỷ đồng so với cùng kỳ là nguyên nhân lớn tác động đến lợi nhuận.

Kết quả, Bột giặt NET vẫn lãi sau thuế 16,5 tỷ đồng, giảm 44% so với lợi nhuận đạt được quý 3/2020.

Bột giặt NET: Lợi nhuận quý 3 tiếp tục giảm 44% so với cùng kỳ - Ảnh 1.
 

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021 doanh thu thuần đạt 1.008 tỷ đồng, giả, 8,9% so với cùng kỳ.

Trong kỳ, chi phí vốn đội lên cao, nên dù chi phí bán hàng được tiết giảm mạnh vẫn dẫn đến lợi nhuận sau thuế giảm 18,9% so với 9 tháng đầu năm 2020, đạt 84 tỷ đồng.

Sau năm 2020 lãi lớn, Bột giặt NET đặt kế hoạch kinh doanh năm 2021 với doanh thu ước đạt từ 1.600 tỷ đồng đến 2.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 100 đến 120 tỷ đồng.

Như vậy kết thúc 9 tháng đầu năm, dù % hoàn thành kế hoạch doanh thu còn thấp, nhưng với chỉ tiêu lợi nhuận Bột giặt NET đã thực hiện được 84% so với kế hoạch thấp nhất, và 70% so với kế hoạch lãi cao nhất đặt ra.

Bột giặt NET: Lợi nhuận quý 3 tiếp tục giảm 44% so với cùng kỳ - Ảnh 2.
 
toquoc.vn