Bộ Tài Chính sẽ làm gì để gỡ khó cho doanh nghiệp khi lập hóa đơn riêng để được giảm thuế VAT?

01/05/2022 06:15:00 congluan.vn
Theo tin từ Bộ Tài chính, Bộ này đang đề xuất sửa một số quy định nhằm tránh tình trạng phải lập nhiều hoá đơn riêng với từng loại hàng hoá mới được giảm thuế giá trị gia tăng (VAT).

Thời gian qua, kể từ khi chính sách về việc giảm thuế VAT từ 10% về 8% nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sau dịch COVID-19 rất có hiệu lực, bên cạnh những yếu tố tích cực thì doanh nghiệp cũng gặp không ít khó khăn khi thực hiện quy định này.

Như dư luận đã phản ánh trong thời gian qua, khó khăn của doanh nghiệp là khi cùng một đơn hàng, họ phải chia thành 2 - 3 hóa đơn cho mỗi loại hàng hóa được giảm thuế. Quy định này khiến doanh nghiệp phát sinh chi phí.

Theo quy định hiện hành, công ty phải lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế VAT. Trường hợp công ty không lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế VAT thì không được giảm.

Liên quan đến vấn đề này, Bộ Tài chính đã dẫn chiếu Điều 1 Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Theo đó,cơ sở kinh doanh phải lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế VAT. Trường hợp cơ sở kinh doanh không lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế VAT thì không được giảm loại thuế này.

bo tai chinh se lam gi de go kho cho doanh nghiep khi lap hoa don rieng de duoc giam thue vat hinh 1

Bộ Tài chính đang đề xuất sửa đổi khoản 4 Điều 1 Nghị định 15/2022/NĐ-CP. Ảnh minh họa

 

 

Theo Bộ Tài chính, trên thực tế mẫu hóa đơn của doanh nghiệp, chỉ tiêu thuế suất được thiết kế theo dạng cột nên cơ sở kinh doanh có thể lập hóa đơn cho hàng hóa, dịch vụ có nhiều thuế suất khác nhau trên cùng một hóa đơn, trong đó có hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng được giảm thuế.

Việc lập hóa đơn riêng là thuận lợi trong việc phân loại, quản lý những hóa đơn của những hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế, tuy nhiên làm tăng thời gian của kế toán doanh nghiệp và chi phí sử dụng hóa đơn, nhất là các doanh nghiệp sử dụng nhiều hóa đơn trong ngày.

Bộ Tài chính cho rằng, trường hợp nếu doanh nghiệp thấy khó khăn khi tách hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế nên không lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế thì người tiêu dùng lại không được thụ hưởng lợi ích từ chính sách, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người tiêu dùng.

Để giải quyết vướng mắc trên của doanh nghiệp, Bộ Tài chính đang đề xuất sửa đổi Khoản 4 Điều 1 Nghị định 15/2022/NĐ-CP được gộp vào Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Nghị định số 15/2022/NĐ-CP theo thủ tục rút gọn (hồ sơ đang xin ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp theo công văn số 3686/BTC-TCT ngày 22/4/2022) theo hướng: "Trường hợp cơ sở kinh doanh bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ áp dụng các mức thuế suất khác nhau thì trên hóa đơn phải ghi rõ thuế suất hoặc mức tỉ lệ % tính thuế GTGT được giảm của từng hàng hóa, dịch vụ theo quy định tại Khoản 3 Điều này.

 
 
 
 
 
 
congluan.vn