Bình Dương vươn lên đứng đầu cả nước về thu hút FDI

03/06/2022 10:30 toquoc.vn

Theo đó, 5 tháng đầu năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội của Bình Dương tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng: Chỉ số sản xuất công nghiệp, kim ngạch xuất khẩu, thu hút đầu tư nước ngoài tăng cao so với cùng kỳ; Thu, chi ngân sách đảm bảo theo dự toán; Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí; Tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

 

Cụ thể, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 9% so với tháng trước và tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2021. Lũy kế 5 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,9% so với cùng kỳ. 

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước tăng 2,9% so với tháng trước và tăng 17,5% so với cùng kỳ. Lũy kế 5 tháng tăng 11,5% so với cùng kỳ. 

Kim ngạch xuất khẩu ước tăng 6,2% so với tháng trước và tăng 17% so với cùng kỳ. Lũy kế 5 tháng, tăng 11,5% so với cùng kỳ. 

Kim ngạch nhập khẩu ước tăng 23,3% so với tháng trước. Lũy kế 5 tháng, giảm 4,2% so với cùng kỳ.

Tính đến ngày 15/5/2022, thu hút đầu tư trong nước đạt 8.047 tỷ đồng, lũy kế 5 tháng đầu năm đã thu hút được 30.997 tỷ đồng.

Thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) được 151 triệu USD; lũy kế 5 tháng đã thu hút được 2 tỷ 492 triệu USD, vươn lên đứng đầu cả nước về thu hút FDI.   

Ngoài ra, các chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh cải thiện lớn về thứ hạng. Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính ổn định.

Trong đó, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2021 của Bình Dương đạt 47,178/80 điểm, đứng thứ 2/63 tỉnh thành (tăng 55 bậc).

Chỉ số hài lòng của người dân với sự phục vụ của cơ quan hành chính (SIPAS) Bình Dương đạt 87,78%, xếp thứ 22/63 (không tăng giảm về thứ hạng so với 2020).

Công tác an sinh xã hội, giải quyết việc làm được tỉnh quan tâm, trong tháng đã tư vấn việc làm cho hơn 13.000  người.

Tỉnh Bình Dương cũng đang triển khai chiến dịch tiêm mũi 4 vắc xin phòng Covid-19; xây dựng đề án đầu tư bệnh viện tuyến cuối 2.000 giường.