Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi (BSQ): Quý 1 lãi 41 tỷ đồng, cao gấp gần 6 lần cùng kỳ

14/04/2021 13:52:00 toquoc.vn
Doanh thu tăng cao và có lãi tỷ giá giúp Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi (BSQ) lãi cao ngay trong quý kinh doanh đầu tiên của năm 2021.
 

Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi (UpCOM: BSQ) đã công bố báo cáo tài chính quý 1/2021 với doanh thu và lợi nhuận tăng cao so với cùng kỳ. 

Theo đó doanh thu thuần trong kỳ đạt 303 tỷ đồng tăng 64,5% so với cùng kỳ, sau khi trừ giá vốn lợi nhuận gộp đạt 42,6 tỷ đồng, cao gấp 3,2 lần quý 1/2020. 

Trong kỳ đáng chú ý Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi thu về 9,5 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, cao gấp gần 10 lần so với cùng kỳ do chênh lệch tỷ giá chưa thanh toán, nên sau khi trừ các khoản chi phí Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi lãi sau thuế gần 41 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số 7 tỷ đồng của quý 1/2020.

Mới đây Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi đã họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 và thông qua kết quả kinh doanh năm 2020 với 107,6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế vượt xa con số kế hoạch 60,7 tỷ đồng, cổ tức thực hiện ở mức 15% cao hơn con số kế hoạch 5%. 

Sang năm 2021, Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 151,7 tỷ đồng tăng 40,7% so với thực hiện 2020 và tỷ lệ chia cổ tức dự kiến là 15%.

Như vậy với kế hoạch này kết thúc quý  Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi đã hoàn thành được 27% kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm 2021.

Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi (BSQ): Quý 1 lãi 41 tỷ đồng, cao gấp gần 6 lần cùng kỳ - Ảnh 1.
 
toquoc.vn