Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (TNH) chuẩn bị trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 25%

15/08/2021 07:54:00 toquoc.vn
Dự kiến, Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên sẽ thực hiện chi trả trong tháng 8 hoặc 9, sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Sau phát hành, vốn điều lệ của Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên dự kiến tăng từ 415 tỷ đồng lên 519 tỷ đồng.

Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (Mã CK: TNH) vừa công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020.

Cụ thể, với 41,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên sẽ phát hành thêm gần 10,4 triệu cổ phiếu mới để thực hiện trả cổ tức năm 2020.

Tỷ lệ phân bổ là 25%, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi 10 cổ có quyền nhận 2,5 cổ phiếu mới phát hành.

Nguồn thực hiện được lấy từ từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12/2020.

Dự kiến, Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên sẽ thực hiện chi trả trong tháng 8 hoặc 9, sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Sau phát hành, vốn điều lệ của Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên dự kiến tăng từ 415 tỷ đồng lên 519 tỷ đồng.

Trên thị trường, chốt phiên 13/8, thị giá cổ phiếu TNH hiện đang ở mức 37.600 đồng/cp.

Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (TNH) chuẩn bị trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 25% - Ảnh 1.

Cổ phiếu TNH vừa trải qua chuối tăng điểm mạnh lên vùng đỉnh mới

Về kết quả hoạt động của Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, riêng trong quý 2/2021, bệnh viện ghi nhận 109 tỷ đồng doanh thu thuần và 34,5 tỷ đồng Lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 20% và 1% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên lãi ròng xấp xỉ 50 tỷ đồng, tăng hơn 6% so với thực hiện cùng kỳ năm trước. Tại thời điểm 30/6/2021, Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên có 272 tỷ đồng Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Thông tin liên quan, Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên cũng đã thông qua kế hoạch phát hành 22,5 triệu cổ phiếu để chào bán cho cổ đông hiện hữu nhằm huy động vốn đầu tư cho các dự án bệnh viện trong giai đoạn 2021-2022.

Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (TNH) chuẩn bị trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 25% - Ảnh 2.
 
toquoc.vn