Bến Thành Tourist (BTV): Quý 1 có lãi 2,6 tỷ đồng sau nhiều quý trước đó thua lỗ

15/04/2022 07:04:00 toquoc.vn
Năm 2022 Bến Thành Tourist (BTV) dự kiến doanh thu tăng cao gấp đôi và sẽ có lãi 6,7 tỷ đồng sau 2 năm thua lỗ trước đó.

Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành (UpCOM: BTV) đã công bố Báo cáo tài chính quý 1/2022.

Theo đó doanh thu thuần trong kỳ đạt gần 95 tỷ đồng tăng 12% so với cùng kỳ. Sau khi trừ giá vốn lãi gộp đạt 16,6 tỷ đồng tăng 14% so với quý 1/2021.

Trong kỳ các chi phí đồng loạt giảm mạnh trong đó chi phí Quản lí doanh nghiệp giảm mạnh nhất, từ hơn 11 tỷ đồng xuống còn 4,8 tỷ đồng.

Kết quả sau khi trừ các khoản chi phí Bến Thành Tourist lãi sau thuế 2,6 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ gần 7 tỷ đồng. Đáng chú ý đây là quý đầu tiên Bến Thành Tourist có lãi trở lại sau nhiều quý liên tiếp trước đó kinh doanh thua lỗ do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19.

Đáng chú ý sau 2 năm 2020 và 2021 lần lượt báo lỗ 37 và 24 tỷ đồng, theo báo cáo thường niên năm 2021 Bến Thành Tourist dự trình mục tiêu doanh thu tăng trưởng tới 118% đạt gần 692 tỷ đồng, Lợi nhuận trước thuế đạt 6,7 tỷ đồng do kỳ vọng vào sự phục hồi của ngành du lịch hậu Covid 19. 

 
toquoc.vn