Bầu Đức lại rút bớt vốn khỏi HAGL Agrico để tái cấu trúc các khoản nợ tại HDBank

05/05/2021 15:21:00 congluan.vn
(CLO) Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục bán 80 triệu cổ phiếu HAGL Agirco, dự kiến thu về 800 tỷ đồng dùng để tái cấu trúc các khoản nợ tại HDBank.

Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, MCK: HAG) vừa tiếp tục đăng ký bán ra 80 triệu cổ phiếu HAGL Agrico (HNG), giảm tỷ lệ sở hữu từ mức 23,28% vốn xuống 16,06% vốn.

Sau giao dịch, Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai còn nắm hơn 178 triệu cổ phần tại công ty nông nghiệp.

Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 7/5-5/6, thông qua phương thức bán thoả thuận.

Giá trị Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai thu về tính theo mệnh giá vào mức 800 tỷ đồng, mục đích công ty sử dụng tái cấu trúc các khoản nợ tại Ngân hàng thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank).

Trong quý 1/2021, Hoàng Anh Gia Lai đã bán hơn 120 triệu cổ phiếu Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai Agrico để tái cơ cấu tài chính.

Trong tháng 4 vừa qua, tập đoàn của “bầu” Đức tiếp tục bán thêm 72 triệu cổ phiếu công ty con cũ.

Các giao dịch bán vốn HAGL Agrico trong 3 tháng đầu năm giúp Hoàng Anh Gia Lai có khoản lợi nhuận tài chính 243 tỷ đồng.

Song, khoản thu này chưa đủ giúp tập đoàn của “bầu” Đức thoát lỗ.

Về kinh doanh, quý 1/2021 sau khi không còn hợp nhất chỉ số từ công ty nông nghiệp HAGL Agrico, doanh thu Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai giảm mạnh từ mức 836 tỷ xuống còn 284 tỷ đồng.

Lợi nhuận gộp tương ứng chỉ còn khoảng 52 tỷ đồng, chỉ bằng 1/18 so với cùng kỳ năm 2020.

Khấu trừ chi phí, công ty lỗ ròng hơn 58 tỷ đồng, lỗ luỹ kế 7.474 tỷ.

Tính đến thời điểm 31/3/2021, tổng tài sản Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai cũng giảm phân nửa xuống mức 18.416,5 tỷ đồng.

Chiếm tỷ trọng lớn trong tài sản ngắn hạn là các khoản phải thu với giá trị hơn 3.690,5 tỷ, hiện HAGL Agrico đang phải trích lập đến 2.506 tỷ cho khoản mục này.

Tài sản dài hạn cũng giảm phân nửa xuống 14.189,5 tỷ đồng.

Trong đó, tài sản cố định giảm mạnh chỉ còn 1/6 đầu kỳ với giá trị vào khoảng 2.377 tỷ đồng, tài sản dở dang dài hạn cũng giảm chỉ còn 1/3 với 3.809 tỷ đồng.

Về nợ, Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai đang có dư nợ 13.672 tỷ, trong đó nợ vay (ngắn và dài hạn) chiếm 8.710 tỷ đồng, giảm khoảng 2.000 tỷ nợ vay so với đầu kỳ.

Kỳ Hoa

congluan.vn