Bamboo Capital (BCG): Ghi nhận lãi đột biến từ đầu tư, quý 2/2021 Lợi nhuận sau thuế cao gấp 16 lần cùng kỳ với 316 tỷ đồng

07/08/2021 07:23:00 toquoc.vn
Luỹ kế 6 tháng đầu năm, BCG đạt 1.449 tỷ doanh thu - tăng 60% và hơn 478 tỷ lợi nhuận sau thuế - tăng cao gấp 18 lần cùng kỳ năm 2020. So với kế hoạch 5.375 tỷ doanh thu và hơn 806 tỷ Lợi nhuận sau thuế, nửa đầu năm Bamboo Capital đã lần lượt thực hiện được 27% chỉ tiêu doanh thu và hơn 59% chỉ tiêu lợi nhuận.

Bamboo Capital (BCG) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2021 với doanh thu 814 tỷ đồng, tăng 56% so với cùng kỳ.

Khấu trừ giá vốn, Công ty lãi gộp hơn 302,5 tỷ, cao gấp 4 lần so với con số thu về trong quý 2/2020.

Về hoạt động tài chính, doanh thu đột biến từ mức 197 tỷ tăng lên hơn 713,5 tỷ đồng.

Trong đó, Bamboo Capital ghi nhận khoản lãi đầu tư cổ phiếu, trái phiếu tăng mạnh với hơn 320 tỷ, lãi phải thu theo hợp đồng hợp tác đầu tư cũng nhảy vọt lên 386 tỷ đồng (cùng kỳ chỉ đạt 75 tỷ).

Theo Bamboo Capital, lợi nhuận hợp nhất đột biến chủ yếu đến từ các công ty con.

Trong đó, nổi bật là việc hoàn tất bàn giao và chuyển nhượng một số dự án; doanh thu từ hoạt động thi công, xây lắp; đồng thời ghi nhận dòng tiền từ các dự án năng lượng tái tạo đã đóng điện thời điểm cuối năm 2020.

Bamboo Capital (BCG): Ghi nhận lãi đột biến từ đầu tư, quý 2/2021 LNST cao gấp 16 lần cùng kỳ với 316 tỷ đồng - Ảnh 1.
 
Bamboo Capital (BCG): Ghi nhận lãi đột biến từ đầu tư, quý 2/2021 LNST cao gấp 16 lần cùng kỳ với 316 tỷ đồng - Ảnh 2.
 

Dù chi phí lãi vay, quản lý và bán hàng tăng cao, Bamboo Capital vẫn lãi gần 316 tỷ đồng - cao gấp 16 lần cùng kỳ năm ngoái.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, Bamboo Capital đạt 1.449 tỷ doanh thu - tăng 60% và hơn 478 tỷ lợi nhuận sau thuế - tăng cao gấp 18 lần cùng kỳ năm 2020.

So với kế hoạch 5.375 tỷ doanh thu và hơn 806 tỷ Lợi nhuận sau thuế, nửa đầu năm Bamboo Capital đã lần lượt thực hiện được 27% chỉ tiêu doanh thu và hơn 59% chỉ tiêu lợi nhuận.

Bamboo Capital (BCG): Ghi nhận lãi đột biến từ đầu tư, quý 2/2021 LNST cao gấp 16 lần cùng kỳ với 316 tỷ đồng - Ảnh 3.
 
toquoc.vn