Agriseco lãi 121 tỷ đồng, hoàn thành vượt 38% kế hoạch năm 2020

20/01/2021 22:31:00 cafef.vn
Lũy kế năm 2020, Agriseco đạt 121 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và 96,8 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 42% so với cùng kỳ năm trước. So với kế hoạch lãi trước thuế 88 tỷ đồng được đại hội cổ đông thông qua, Agriseco đã hoàn thành vượt gần 38% chỉ tiêu lợi nhuận đặt ra.

Chứng khoán Agribank (Agriseco, mã CK: AGR) công bố báo cáo tài chính quý 4/2020 với khoản lợi nhuận sau thuế 16,23 tỷ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ năm trước. Việc lợi nhuận Agriseco giảm trong quý 4 chủ yếu đến từ việc tăng chi phí quản lý 47% lên 34,5 tỷ đồng.

Trong kỳ, Agriseco ghi nhận doanh thu môi giới 11,8 tỷ đồng, gấp 2,2 lần cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, lãi từ các khoản cho vay và phải thu giảm 27% xuống 16,6 tỷ đồng. Tính tới cuối năm 2020, dư nợ cho vay và các khoản phải thu (chủ yếu cho vay margin) của Agriseco có giá trị 739 tỷ đồng.

Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) trong quý 4/2020 của Agriseco đạt 21,4 tỷ đồng, tăng 58% so với cùng kỳ năm trước. Danh mục HTM của Agriseco hiện có gia strị 436 tỷ đồng, bao gồm 200 tỷ trái phiếu KBC và 200 tỷ trái phiếu Novaland.

Danh mục tự doanh của Agriseco có khá nhiều cổ phiếu tăng tốt trong quý 4 như IDC (2 triệu cổ phiếu), HNG (gần 7,5 triệu cổ phiếu). Tuy vậy, do phân loại cổ phiếu vào nhóm AFS nên khoản lợi nhuận này không được ghi vào bảng kết quả kinh doanh, thay vào đó được ghi nhận vào vốn chủ sở hữu trên bảng cân đối tài sản. Do đó, danh mục AFS được coi như "của để dành" của Agriseco.

Lũy kế năm 2020, Agriseco đạt 121 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và 96,8 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 42% so với cùng kỳ năm trước. So với kế hoạch lãi trước thuế 88 tỷ đồng được đại hội cổ đông thông qua, Agriseco đã hoàn thành vượt gần 38% chỉ tiêu lợi nhuận đặt ra.

cafef.vn