ACB lãi trước thuế gần 9.600 tỷ đồng trong năm 2020

26/01/2021 09:38:00 cafef.vn
Trong quý 4/2020, lợi nhuận trước thuế của ACB tăng 63% so với cùng kỳ, đạt gần 3.200 tỷ đồng nhờ giảm mạnh chi phí hoạt động.

Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB) vừa công bố báo cáo tài chính Hợp nhất quý 4/2020.

Quý 4/2020, ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 3.185 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ năm 2019.

Cụ thể, thu nhập lãi thuần quý 4/2020 của ACB đạt 4.415 tỷ đồng, tăng 32,6% so với cùng kỳ. Lãi từ hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng 43% đạt 198 tỷ đồng; lãi từ hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh đạt 63,5 tỷ đồng trong khi cùng kỳ chỉ lãi vỏn vẹn 1,2 tỷ. Các mảng kinh doanh khác lại có kết quả kém khả quan, trong đó lãi từ hoạt động dịch vụ giảm 16,5% xuống 405 tỷ đồng, lãi từ hoạt động khác chỉ đạt 66 tỷ trong khi cùng kỳ lãi tới 803 tỷ.

Tổng thu nhập hoạt động trong quý 4/2020 đạt 5.195 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ. Trong khi chi phí hoạt động giảm mạnh 35,7% xuống còn 1.764 tỷ đồng. Nhờ đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (trước dự phòng) của ACB trong quý 4/2020 đạt 3.431 tỷ, tăng 66% so với cùng kỳ.

Ngân hàng trích 247 tỷ đồng cho chi phí dự phòng rủi ro quý 4/2020, tăng 120% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, chi phí dự phòng cũng mới chỉ chiếm 7% lợi nhuận của ngân hàng.

Theo đó, dù chi phí dự phòng tăng vọt, lợi nhuận trước thuế quý 4/2020 của ACB vẫn ghi nhận tăng trưởng khá cao là 62,9%, đạt 3.184 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.549 tỷ, tăng 63,2%.

Cả năm 2020, lợi nhuận trước thuế của ACB đạt 9.596 tỷ đồng, tăng 27,7% so với năm 2019. Nhiều mảng kinh doanh có tăng trưởng lợi nhuận đột biến trong năm qua: lãi từ mua bán chứng khoán kinh doanh tăng 121% đạt 166 tỷ; lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư tăng 13,5 lần đạt 732 tỷ đồng; lãi từ kinh doanh ngoại hối tăng 60% đạt 687 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động năm 2020 giảm 8% so với năm trước xuống còn 7.624 tỷ đồng. Theo đó, tỷ lệ CIR (chi phí hoạt động/tổng thu nhập) được cải thiện từ 51,6% giảm xuống còn 42%.

ACB đã trích 941 tỷ đồng cho chi phí dự phòng năm 2020, tăng tới 243% so với năm 2019.

Tại ngày 31/12/2020, tổng tài sản của ACB đạt 441.530 tỷ đồng, tăng 15,1% so với cuối năm 2019. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 15,9% đạt 311.479 tỷ đồng; tiền gửi khách hàng tăng 14,6% đạt 353.196 tỷ đồng.

Nợ xấu cuối năm 2020 tại ACB là 1.840 tỷ đồng, tăng 27% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay tăng từ 0,54% lên 0,6%.

cafef.vn