ABBank lãi 1.368 tỷ đồng trong năm 2020, tỷ lệ nợ xấu 1,44%

28/01/2021 21:52:00 cafef.vn
Huy động vốn của ABBank năm qua tăng 4% trong khi tín dụng tăng trưởng 10,2%.

Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình (ABBank – mã chứng khoán ABB) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2020.

Đến 31/12/2020, ngân hàng đạt tổng tài sản gần 116.500 tỷ đồng, tăng 14% so với cuối năm 2019. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.368 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch năm 2020, tăng 11,3% so với năm 2019.

Huy động từ khách hàng đạt 78.128 tỷ đồng, tăng 4% so với cuối năm 2019. Dư nợ tín dụng đạt 69.469 tỷ đồng, tăng 10,2% so với cuối năm 2019, trong đó tăng trưởng cho vay khách hàng cá nhân và cho vay khách hàng SMEs – hai nhóm khách hàng mục tiêu - đều có sự tăng trưởng tốt, lần lượt tăng 16,33% và 21,36% so với cuối năm 2019.

Thu thuần từ hoạt động dịch vụ cũng tăng 5,2% so với cuối năm 2019, đạt 209 tỷ đồng. Thu nhập từ lãi đạt 2.345 tỷ đồng, giảm nhẹ 3,8% so với cùng kỳ 2019 do ảnh hưởng từ khó khăn chung của thị trường.

Nợ xấu trên tổng dư nợ kiểm soát ở mức 1,44%. Hệ số sinh lời trên tổng tài sản ROA đạt 1,4%, tỷ suất sinh lời trên vốn ROE đạt 16,5%.

Trong năm 2020, ABBank cũng đã hoàn tất công tác đăng ký giao dịch cổ phiếu tập trung trên UPCoM theo đúng lộ trình.

Chia sẻ về kết quả kinh doanh, ông Lê Hải, Tổng giám đốc ABBank cho biết, trong năm vừa qua ngân hàng này đã rất nỗ lực khắc phục những ảnh hưởng do biến động của thị trường đối với hoạt động kinh doanh, vận hành của ngân hàng. Đặc biệt, đã áp dụng nhiều biện pháp kịp thời để hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn do dịch Covid-19 gây ra và vẫn hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh, chẳng hạn 4 lần giảm lãi suất cho vay, giảm biên độ NIM để đồng hành cùng khách hàng. Hiện lãi suất cho vay của ngân hàng đang nằm trong nhóm cạnh tranh bậc nhất thị trường, như cho vay khách hàng cá nhân chỉ từ 5,9%/năm, cho vay SMEs từ 6,5%/năm, cho vay khách hàng doanh nghiệp từ 6,1% đối với VNĐ và từ 2,1%/năm đối với USD.

 Năm 2021 được dự đoán sẽ còn nhiều thách thức, theo ông Lê Hải, ABBank xác định lấy phát triển bền vững làm mục tiêu cốt lõi, hướng trọng tâm đến khách hàng và phải nâng tầm dịch vụ, sáng tạo ra các dịch vụ giá trị gia tăng hơn nữa để thu hút khách hàng, thích nghi với xu hướng và thực tế đòi hỏi của thị trường.

So sánh với số liệu công bố cuối tháng 11/2020, lợi nhuận trước thuế của ABBank tính đến hết năm 2020 giảm 10 tỷ đồng, theo lý giải của ngân hàng, nguyên nhân là do việc thực hiện kết chuyển tỷ giá theo quy định hạch toán kế toán (thực hiện định kỳ 1 lần vào mỗi cuối năm tài chính) và trích cho các quỹ khen thưởng.

cafef.vn