99% doanh nghiệp nộp thuế theo hóa đơn điện tử

22/11/2021 10:32:00 congluan.vn
(CLO) Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, đến nay, có trên 837.300 doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử với cơ quan thuế, đạt tỷ lệ 99% số doanh nghiệp đang hoạt động.

Kể từ năm 2009, Tổng cục Thuế đã bắt đầu triển khai thí điểm hóa đơn điện tử trong việc thu các loại thuế. Đến nay, sau 12 năm thực hiện, hóa đơn điện tử đã mang lại nhiều lợi ích so với hóa đơn giấy.

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, trong lĩnh vực đăng ký thuế điện tử  liên thông với cơ quan đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp, tới nay, 100% các giao dịch được truyền nhận điện tử đăng ký thuế cùng với đăng ký kinh doanh theo cơ chế một cửa.

Trong lĩnh vực khai thuế điện tử, tính đến năm 2021 có trên 849.000 doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử trên tổng số trên 849.600 doanh nghiệp đang hoạt động, đạt tỷ lệ 99,9%. Số lượng hồ sơ khai thuế điện tử đã tiếp nhận trong năm 2021 là trên 16 triệu hồ sơ.

Về nộp thuế điện tử, triển khai nộp thuế điện tử trên phạm vi toàn quốc từ năm 2014, tính đến năm 2021 có trên 837.300 doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử với cơ quan thuế, đạt tỷ lệ 99% số doanh nghiệp đang hoạt động.

Về hoàn thuế điện tử, triển khai trên toàn quốc từ năm 2017, tính đến năm 2021 số doanh nghiệp tham gia hoàn thuế điện tử là trên 8.000 trên tổng số 8.200 doanh nghiệp hoàn thuế, đạt tỷ lệ gần 98%.

Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, người dân và doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách mà không phải trực tiếp đến cơ quan thuế.

Thực hiện quy định của Luật Quản lý thuế, Chương trình chuyển đổi số quốc gia Việt Nam đến năm 2030 và chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021, Bộ Tài chính đã kịp thời ban hành Thông tư hướng dẫn triển khai Nghị định về hóa đơn điện tử và ban hành các quyết định triển khai hệ thống  hóa đơn điện tử theo 2 giai đoạn. 

Giai đoạn 1 tại 6 tỉnh, thành phố là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Phú Thọ và Bình Định bắt đầu từ tháng 11/2021. 

Giai đoạn 2 tại 57 địa phương còn lại, đảm bảo đến ngày 30/6/2022 đạt 100% doanh nghiệp trên toàn quốc áp dụng  hóa đơn điện tử.

Để kịp thời triển khai hóa đơn điện tử, Bộ Tài chính đã phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố với tinh thần khẩn trương và quyết liệt. Đồng thời, đã chỉ đạo Tổng cục Thuế chuẩn bị các điều kiện cần thiết để khởi động hệ thống hóa đơn điện tử.

Việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử mà ngành Tài chính, ngành Thuế đang thực hiện cũng góp phần vào chuyển đổi số ở Việt Nam, giúp thay đổi tích cực phương thức điều hành, lãnh đạo, quản lý, quy trình làm việc của cơ quan thuế cũng như của các doanh nghiệp. 

Việc chuyển đổi sang hóa đơn điện tử có ý nghĩa quan trọng giúp doanh nghiệp giảm chi phí hơn so với sử dụng hóa đơn giấy (giảm chi phí giấy in, mực in, vận chuyển, lưu trữ hóa đơn, không gian lưu trữ hóa đơn…), giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính thuế. 

Đặc biệt, việc triển khai hệ thống hóa đơn điện tử còn có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng cơ sở dữ liệu lớn (big data), mấu chốt của chuyển đổi số không chỉ đối với cơ quan thuế mà còn đối với cả doanh nghiệp và nền kinh tế. Góp phần quan trọng phát triển Chính phủ điện tử, đổi mới công tác quản lý nhà nước.

congluan.vn