85% Tổ chức tín dụng kỳ vọng lợi nhuận năm 2021 tăng trưởng dương

08/07/2021 11:00:00 toquoc.vn
Trong quý 3/2021, 56,8% Tổ chức tín dụng kỳ vọng lợi nhuận trước thuế tăng so với quý 2/2021, trong đó chủ yếu là “tăng nhẹ”, 35,8% Tổ chức tín dụng kỳ vọng “không đổi” và 7,7% Tổ chức tín dụng lo ngại kết quả hoạt động kinh doanh “giảm nhẹ”.

Vụ Dự báo, Thống kê Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa công bố kết quả cuộc điều tra xu hướng kinh doanh của các Tổ chức tín dụng (TCTD) quý 3 năm 2021. 

Cụ thể, hệ thống Tổ chức tín dụng cho biết tiếp tục điều chỉnh "giảm" nhẹ giá bình quân sản phẩm dịch vụ (lãi suất biên và phí dịch vụ) trong Quý 2/2021 và Quý 3/2021, tuy nhiên, xu hướng thu hẹp dần.

Thanh khoản của hệ thống ngân hàng được dự báo tiếp tục duy trì ở trạng thái tốt đối với cả VNĐ và ngoại tệ trong Quý 3/2021 và cả năm 2021.

Mặt bằng lãi suất huy động – cho vay được dự báo xoay quanh mức hiện tại tính đến cuối năm 2021, riêng nhóm Ngân hàng Thương mại Cổ phần và nhóm Công ty Tài chính & Cho thuê tài chính kỳ vọng giảm nhẹ.

Huy động vốn toàn hệ thống Tổ chức tín dụng được kỳ vọng tăng bình quân 5,5% trong Quý 3/2021 và tăng 11,9% trong năm 2021, tương đương kỳ vọng tại kỳ điều tra trước.

So với kỳ điều tra tháng 3/2021, có 3/6 nhóm Tổ chức tín dụng nâng mức dự báo tăng trưởng huy động vốn của năm 2021 trong khi 3 nhóm Ngân hàng còn lại hạ mức dự báo tăng trưởng huy động vốn trong năm 2021 so với năm 2020.

Dư nợ tín dụng của hệ thống ngân hàng được các Tổ chức tín dụng dự báo tăng 4,7% trong quý 3/2021 và tăng 13,1% trong năm 2021, điều chỉnh giảm so với mức kỳ vọng 14,7% tại kỳ điều tra trước.

Cơ bản các nhóm Tổ chức tín dụng đều điều chỉnh giảm mức dự báo tăng trưởng tín dụng của đơn vị mình trong năm 2021 so với kỳ vọng tại kỳ điều tra trước do quan điểm thận trọng hơn trước tác động khó lường của dịch bệnh Covid-19 trong nửa cuối năm 2021.

Tình hình xử lý nợ xấu của hệ thống ngân hàng trong quý 2/2021 tiếp tục có những chuyển biến tích cực hơn so với quý I/2021, các Tổ chức tín dụng đánh giá nợ xấu trong quý 2/2021 có xu hướng "giảm nhẹ" so với quý trước, xu hướng này tiếp tục được các Tổ chức tín dụng dự kiến trong quý 3/2021.

Trong quý 2/2021, tình hình kinh doanh của hệ thống ngân hàng được các Tổ chức tín dụng đánh giá tiếp tục cải thiện nhưng chưa được như kỳ vọng do ảnh hưởng bất lợi từ đại dịch Covid-19.

Dự kiến trong thời gian tới, 67,6% Tổ chức tín dụng kỳ vọng tình hình kinh doanh cải thiện hơn trong quý 3/2021 và 73,3% Tổ chức tín dụng kỳ vọng cải thiện hơn trong cả năm 2021.

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid 19, tại kỳ điều tra này, 2 nhóm Tổ chức tín dụng đã điều chỉnh thu hẹp hơn kỳ vọng về tốc độ phục hồi kinh doanh trong năm 2021 của đơn vị mình, trong khi 100% Tổ chức tín dụng thuộc nhóm Ngân hàng Thương mại Nhà nước và Ngân hàng Thương mại Cổ phần lớn vẫn duy trì kỳ vọng lạc quan như trước.

Trong quý 3/2021, 56,8% Tổ chức tín dụng kỳ vọng lợi nhuận trước thuế tăng so với quý 2/2021, trong đó chủ yếu là “tăng nhẹ”, 35,8% Tổ chức tín dụng kỳ vọng “không đổi” và 7,7% Tổ chức tín dụng lo ngại kết quả hoạt động kinh doanh “giảm nhẹ”.

Tính chung cho năm 2021, 85,4% Tổ chức tín dụng kỳ vọng lợi nhuận trước thuế của đơn vị tăng trưởng dương, 4,9% kỳ vọng không đổi và 9,7% Tổ chức tín dụng lo ngại lợi nhuận "giảm". 

toquoc.vn