7 trường hợp bị thu hồi sổ hộ khẩu và cách tra cứu sổ hộ khẩu điện tử

10/06/2022 11:30 toquoc.vn

7 trường hợp bị thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi đăng ký cư trú

Khoản 2, Điều 26, Thông tư 55/2021 của Bộ Công an, từ ngày 1/7/2021 nêu rõ, khi người dân làm 7 thủ tục sau mà dẫn đến thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú thì sẽ bị thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú. Cụ thể:

1. Thực hiện các thủ tục đăng ký thường trú.

2. Điều chỉnh thông tin trong CSDL về cư trú.

3. Tách hộ.

4. Xóa đăng ký thường trú.

5. Đăng ký tạm trú.

6. Gia hạn tạm trú.

7. Xóa đăng ký tạm trú.

Theo quy định trên, người dân thực hiện 1 trong 7 thủ tục trên dẫn đến thay đổi thông tin sổ hộ khẩu, sổ tạm trú thì cơ quan đăng ký cư trú sẽ thu hồi sổ hổ khẩu, sổ tạm trú đang sử dụng (loại sổ hộ khẩu, sổ tạm trú bằng giấy).

Sau khi giải quyết xong thủ tục của người dân, cơ quan đăng ký cư trú sẽ cấp cho người dân thông báo kết quả giải quyết đăng ký cư trú. Người dân có thể dùng thông báo này để làm các thủ tục về sau.

Sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã được cấp vẫn được sử dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú cho đến hết ngày 31/12/2022 (theo Khoản 3, Điều 38, Luật Cư trú 2020).

Trường hợp thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khác với thông tin trên cơ sở dữ liệu về cư trú thì sử dụng thông tin trên cơ sở dữ liệu về cư trú.

Tra cứu sổ hộ khẩu điện tử ở đâu?

Sau khi bị thu hồi sổ hộ khẩu, ngoài việc sử dụng thông báo của cơ quan đăng ký cấp để thực hiện các giao dịch, người dân có thể tra cứu mã số sổ hộ khẩu theo cách sau.

Bước 1: Truy cập vào trang web của cơ quan bảo hiểm xã hội Việt Nam tại địa chỉ: https://baohiemxahoi.gov.vn/Pages/default.aspx. Kéo xuống dưới chọn mục "Tra cứu trực tuyến".

Bước 2: Cửa sổ tra cứu BHXH trực tuyến hiện ra. Chọn mục Tra cứu mã số BHXH ở bên tay phải.

Bước 3: Nhập đầy đủ các thông tin trong mục tra cứu. Những mục có dấu * màu đỏ phải bắt buộc điền đầy đủ thông tin, không được bỏ trống. Nhập thông tin vào 1 trong 3 mục CCCD/CMND/Hộ chiếu hoặc Ngày sinh hoặc mã số BHXH.

Sau khi nhập đủ thông tin, bấm chọn vào ô "Tôi không phải là người máy". Nếu có hình ảnh hiện ra thì làm theo yêu cầu. Khi thực hiện hết các yêu cầu và được xác nhận thì bấm vào nút "Tra cứu".

Bước 4: Thông tin trả về sẽ có Mã số BHXH, họ tên, giới tính, ngày sinh, mã hộ gia đình, địa chỉ và trạng thái. Trong đó, mã hộ gia đình chính là mã sổ hộ khẩu.