Xây lắp dầu khí (PVX): Quý 1 có lãi hơn 400 triệu đồng nhờ tiết giảm chi phí, EPS vỏn vẹn 1 đồng

04/05/2022 08:54:00 toquoc.vn
Năm 2022, Xây lắp dầu khí (PVX) đặt mục tiêu doanh thu giảm 32% và bỏ ngỏ chỉ tiêu lợi nhuận.

Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (UpCOM: PVX) đã công bố Báo cáo tài chính quý 1/2022.

Cụ thể, doanh thu thuần trong kỳ đạt 335,6 tỷ đồng, giảm 15,5% so với cùng kỳ. Sau khi trừ giá vốn lãi gộp đạt 6,8 tỷ đồng, giảm 42% so với quý 1/2021.

Trong kỳ, PVX có 3,5 tỷ đồng doanh thu tài chính, cao gấp 4,4 lần cùng kỳ, chi phí của hoạt động này giảm từ 14 tỷ đồng xuống còn 10,8 tỷ đồng do giảm chi phí lãi vay. Đáng chú ý chi phí Quản lí doanh nghiệp giảm mạnh từ 29 tỷ đồng xuống còn 2 tỷ đồng.

Kết quả, sau khi trừ các khoản chi phí PVX còn lỗ sau thuế 5,3 tỷ đồng – giảm mạnh so với con số lỗ 29,3 tỷ đồng của quý 1/2021. Cổ đông không kiểm soát chịu lỗ nên công ty mẹ có lãi 406 triệu đồng, tương đương EPS đạt 1 đồng.

 

PVX cho biết trong kỳ đã rất tích cực trong việc rà soát, xây dựng và triển khai các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, khôi phục và ổn định hoạt động Sản xuất kinh doanh.

Trong thời gian tới sẽ quyết liệt trong công tác rà soát, đối chiếu và thu hồi công nợ, giảm tối đa chi phí tài chính do bị chiếm dụng vốn. Tích cực làm việc với các ngân hàng để cơ cấu lại các khoản nợ, đàm phán giảm lãi suất vay vốn và giải toả các khoản bảo lãnh.

Trước đó, nhờ lãi cao trong quý 4/2021 mà kết thúc năm 2021 Xây lắp dầu khí (PVX) lãi ròng 59 tỷ đồng sau nhiều năm lỗ hàng trăm tỷ đồng. Ghi nhận trên Báo cáo tài chính đến quý 1/2022, lỗ lũy kế của PVX hơn 3.881 tỷ đồng, nợ phải trả ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn khoảng 491 tỷ đồng.

Sang năm 2022, PVX đặt mục tiêu doanh thu đạt 1.560 tỷ đồng giảm 32% so với thực hiện 2021 và bỏ ngỏ mục tiêu lợi nhuận. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của PVX dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 16/5 tới. 

 
 
 
 
 
 
 
toquoc.vn