VPBank sẽ có 2 'game tăng vốn' trong năm nay, đưa vốn điều lệ lên gần 80 nghìn tỷ

10/04/2022 16:20 toquoc.vn

Ngân hàng Thuong mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa công bố tài liệu đại hội cổ đông thường niên 2022.

Theo đó, ngoài kế hoạch lợi nhuận gần 30 nghìn tỷ đồng cho ngân hàng hợp nhất, cao hơn gấp đôi mức thực hiện trong năm 2021, thì năm 2022 VPBank còn có kế hoạch tăng vốn "khủng" lên gần 80 nghìn tỷ đồng. Nếu các kế hoạch thành công, VPBank sẽ trở thành ngân hàng có vốn lớn nhất Việt Nam.

Cụ thể, Ngân hàng sẽ tăng vốn qua 2 phương án, bao gồm phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài và trả cổ tức/cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Phương án 1, VPBank sẽ phát hành tối đa 2.237.736.693 cổ phiếu để tăng vốn thêm hơn 22,3 nghìn tỷ đồng, với tỷ lệ 50% (cổ đông sở hữu 1000 cổ phiếu phổ thông được hưởng quyền sẽ được nhận thêm 500 cổ phiếu mới).

Thời điểm thực hiện dự kiến vào Quý 2 và/hoặc Quý 3 năm 2022.

Qua lần tăng vốn đầu tiên, vốn mới của VPBank sẽ là hơn 67,4 nghìn tỷ đồng.

Phương án 2 là phát hành riêng lẻ cho Nhà đầu tư nước ngoài tối đa 15% vốn điều lệ, để tổng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại VPBank lên đến tối đa 30% vốn điều lệ. Số lượng cổ phiếu phát hành thêm tối đa dự kiến: 1.190.000.000 cổ phiếu, tương đương mức sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài là 15% vốn điều lệ sau phát hành.

 Mức giá phát hành do Hội đồng Quản trị quyết định theo thỏa thuận, đàm phán giữa hai bên, đảm bảo không thấp hơn giá trị sổ sách của VPBank.

Thời gian dự kiến phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài là sau khi có chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; dự kiến thực hiện trong năm 2022. Vốn điều lệ mới sau khi bán cho nước ngoài của VPBank dự kiến là hơn 79,3 nghìn tỷ đồng ( 79.334.296.800.000 đồng).

VPBank cho biết, toàn bộ nguồn vốn thu về từ các đợt tăng vốn điều lệ sẽ được sử dụng nhằm tăng cường năng lực tài chính, mở rộng hoạt động kinh doanh, góp vốn/mua cổ phần, mua công ty con, công ty liên kết và các kế hoạch liên kết, hợp tác khác với các tổ chức tín dụng và các công ty con; đảm bảo các chỉ tiêu an toàn hoạt động, an toàn vốn…

Liên quan đế kế hoạch sử dụng vốn, đáng chú ý, VPBank sẽ trình cổ đông kế hoạch mua lại công ty bảo hiểm OPES (có vốn điều lệ 550 tỷ đồng); đồng thời góp vốn bổ sung vào Công ty con là Công ty chứng khoán ASC dự kiến tối đa 15.000 tỷ đồng.

Ngoài kế hoạch tăng vốn "khủng" nói trên, VPBank cũng có phương án phát hành cổ phiếu ưu đãi (ESOP) cho cán bộ nhân viên từ nguồn cổ phiếu quỹ, sẽ thực hiện trong quý 2/2022.

Hiện nhà băng này có 30 triệu cổ phiếu quỹ, dự kiến phát hành cho cán bộ nhân viên được lựa chọn theo tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu phát hành/tổng số lượng cổ phiếu lưu hành) là 0,675% với giá dự kiến là 10 nghìn đồng/cổ phiếu.

Các cổ phiếu được mua theo diện ESOP sẽ bị phong tỏa (hạn chế chuyển nhượng) tối đa 03 năm kể từ ngày kết thúc đợt bán/phát hành. Số tiền thu được từ việc phát hành sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động của Ngân hàng./.