VNM ETF giữ nguyên thành phần cổ phiếu Việt Nam trong kỳ review tháng 12, giảm mạnh tỷ trọng HPG

12/12/2020 21:29:00 cafef.vn
Theo ước tính, HPG sẽ là cổ phiếu bị VNM ETF bán mạnh nhất trong kỳ cơ cấu tháng 12 với giá trị bán ra khoảng 6,9 triệu USD (khoảng 4,1 triệu cổ phiếu).

MVIS Vietnam Index – chỉ số cơ sở của Vaneck Vectors Vietnam ETF (VNM ETF) vừa công bố cơ cấu danh mục định kỳ quý 4/2020.

Trong kỳ cơ cấu này, MVIS Vietnam Index sẽ không thêm mới hay loại bớt cổ phiếu Việt Nam nào khỏi danh mục và giữ nguyên ở con số 15. Sau kỳ cơ cấu này, tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam trong danh mục MVIS Vietnam Index là 64,25%, giảm nhẹ 0,13% so với kỳ cơ cấu trước. Tuy nhiên, so với ngày 12/12 thì tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam trong rổ MVIS Vietnam Index sẽ giảm khoảng 3,42%.

Tại ngày 12/12, quy mô danh mục VNM ETF đạt 429,6 triệu USD. Ước tính quỹ sẽ bán ra khoảng 15 triệu USD (~340 tỷ đồng) cổ phiếu Việt Nam trong kỳ cơ cấu này.

Theo ước tính, HPG sẽ là cổ phiếu bị VNM ETF bán mạnh nhất trong kỳ cơ cấu tháng 12 với giá trị bán ra khoảng 6,9 triệu USD (khoảng 4,1 triệu cổ phiếu). Ngoài ra, một số cổ phiếu bị VNM ETF bán nhiều nhất có thể kể tới VJC (-2,79 triệu USD), VIC(-2,02 triệu USD)…

Ở chiều ngược lại, MSN là cổ phiếu được VNM ETF mua vào nhiều nhất với giá trị 2,15 triệu USD (khoảng 590 nghìn cổ phiếu).

Trong tuần trước, FTSE Vietnam Index đã thông báo danh mục quý 4 với việc thêm mới APH. Theo ước tính, FTSE Vietnam ETF sẽ mua vào gần 1 triệu cổ phiếu APH trong kỳ cơ cấu này.

Cả 2 quỹ VNM ETF và FTSE Vietnam ETF sẽ hoàn tất việc cơ cấu danh mục trong tuần giao dịch tiếp theo với tâm điểm là phiên giao dịch 18/12.

Chi tiết danh mục:

VNM ETF giữ nguyên thành phần cổ phiếu Việt Nam trong kỳ review tháng 12, giảm mạnh tỷ trọng HPG - Ảnh 1.
 

Dự kiến mua/bán:

VNM ETF giữ nguyên thành phần cổ phiếu Việt Nam trong kỳ review tháng 12, giảm mạnh tỷ trọng HPG - Ảnh 2.
 
cafef.vn