VnDirect muốn bán 6 triệu cổ phiếu quỹ sau giai đoạn tăng mạnh

21/01/2021 12:38:00 cafef.vn
Cổ phiếu VND của Chứng khoán VnDirect đã tăng hơn gấp đôi so với thời điểm từ đầu năm 2020 đến nay.

Công ty Cổ phần Chứng khoán VnDirect (mã chứng khoán VND) vừa thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ. Theo đó, Chứng khoán VnDirect dự kiến mang 6 triệu cổ phiếu quỹ ra bán để tăng số cổ phiếu lưu hành, cơ cấu lại nguồn vốn.

Thời gian dự kiến giao dịch từ 5/2 đến 5/3/3021.

Hiện tại Chứng khoán VnDirect đang có hơn 11,9 triệu cổ phiếu quỹ. Trong đó đợt mua lại gần nhất từ 14/11 đến 12/12/2020 với số lượng hơn 7,9 triệu cổ phiếu. Thời điểm đó Chứng khoán VnDirect đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu quỹ nhưng chỉ mua được hơn 7,9 triệu cổ phiếu. Giá mua vào bình quân 19.186 đồng/cổ phiếu.

báo cáo tài chính quý 3/2020 ghi nhận giá trị số cổ phiếu quỹ hiện tại có giá trị hơn 201,3 tỷ đồng.

Trên thị trường cổ phiếu VND đã tăng mạnh hơn gấp đôi từ thời điểm đầu năm 2020 đến nay. Thậm chí vừa xác lập đỉnh mới ở vùng giá 31.750 đồng/cổ phiếu vào ngày 15/1/2021 trước khi giảm trở lại về mức 28.200 đồng/cổ phiếu như hiện nay.

Tạm tính với thị giá này, nếu bán hết 6 triệu cổ phiếu quỹ, Chứng khoán VnDirect thu về khoảng 169 tỷ đồng.

VnDirect muốn bán 6 triệu cổ phiếu quỹ sau giai đoạn tăng mạnh - Ảnh 1.

Diễn biến giá cổ phiếu VND trong 1 năm gần đây.

cafef.vn