VIX: 9 tháng lãi 574 tỷ đồng, gấp 3 cùng kỳ năm trước, vượt kế hoạch năm dù lợi nhuận quý 3 giảm nhẹ

21/10/2021 08:13:00 toquoc.vn
Tại thời điểm 30/9/2021, VIX cho vay margin hơn 1.737 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với đầu năm.

Công ty cổ phần Chứng khoán VIX (mã VIX) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3/2021 với doanh thu tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước nhưng lợi nhuận giảm nhẹ.

Cụ thể, lãi từ tài sản tài chính ghi nhận lãi lỗ (FVTPL) của VIX quý này đạt gần 255 tỷ đồng, tăng 32,5% cùng kỳ năm trước, luỹ kế 9 tháng đạt 947 tỷ đồng tăng 127% so với cùng kỳ năm trước.

Lãi từ cho vay và phải thu của VIX đạt hơn 45,6 tỷ, gấp 3 lần cùng kỳ năm trước, luỹ kế 9 tháng đạt 108 tỷ, tăng 196,5%.

Doanh thu môi giới đạt 54 tỷ đồng, tăng gần 6 lần cùng kỳ 2020, luỹ kế 9 tháng đạt hơn 137 tỷ, gấp 7 lần cùng kỳ năm trước. 

VIX: 9 tháng lãi 574 tỷ đồng, gấp 3 cùng kỳ năm trước, vượt kế hoạch năm dù lợi nhuận quý 3 giảm nhẹ - Ảnh 1.
 

Mặc dù chi phí hoạt động của VIS tăng gấp 5 lần cùng kỳ quý 3/2020, lên tới 194 tỷ đồng so với 36 tỷ cùng kỳ, luỹ kế 9 tháng chi phí hoạt động lên tới hơn 505 tỷ, gấp đôi cùng kỳ năm trước.

Kết quả lợi nhuận trước thuế của VIX trong quý 3 đạt 178,4 tỷ đồng, giảm 4% so với cùng kỳ năm trước, luỹ kế 9 tháng đạt 708 tỷ đồng, gấp 2,9 lần cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận sau thuế quý 3 đạt 148 tỷ đồng, giảm nhẹ 1% so với cùng kỳ năm trước, luỹ kế 9 tháng đạt 574 tỷ đồng, gấp gần 3 lần cùng kỳ năm trước, vượt kế hoạch năm là 544 tỷ. EPS 9 tháng của VIX đạt 4496 đồng.

Tại thời điểm 30/9/2021, VIX cho vay margin hơn 1.737 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với đầu năm.

Danh mục tự doanh của VIX giảm so với đầu năm chủ yếu do bán cổ phiếu chưa niêm yết.

VIX: 9 tháng lãi 574 tỷ đồng, gấp 3 cùng kỳ năm trước, vượt kế hoạch năm dù lợi nhuận quý 3 giảm nhẹ - Ảnh 2.
 
toquoc.vn