Vissan lãi trước thuế 205 tỷ đồng, vượt 14% kế hoạch năm

31/01/2021 23:47:00 cafef.vn
Trong đó riêng quý 4/2020 lợi nhuận sau thuế Vissan đạt hơn 42 tỷ đồng, trăng 43% so với cùng kỳ.

Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan – mã chứng khoán VSN) công bố báo cáo tài chính quý 4 và kết quả kinh doanh năm 2020.

Trong đó tính riêng quý 4 doanh thu thuần đạt 1.195 tỷ đồng, giảm 17,7% so với cùng kỳ, trong khi chi phí giá vốn giảm sâu hơn, đến 21,6% dẫn tới lợi nhuận gộp mang về gần 240 tỷ đồng – tăng 2,8% so với quý 4/2019. Biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 16,1% quý 4/2019 lên 20,1%.

Vissan cho biết, mặc dù doanh thu bán hàng giảm do ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 và dịch tả lợn Châu Phi đối với ngành hàng tươi sống, tuy nhiên giá vốn cũng giảm sâu do công ty quản lý chặt các chi phí trong sản xuất.

Trong quý 4 vừa qua, doanh thu từ mảng thịt tươi sống đạt 544 tỷ đồng, giảm hơn 200 tỷ đồng, tương ứng giảm 28% so với cùng kỳ. Còn mảng thực phẩm chế biến giảm nhẹ 2% so với cùng kỳ.

Chi phí bán hàng tăng 24 tỷ đồng so với cùng kỳ chủ yếu do tăng chi phí nhân viên và các chi phí bằng tiền khác. Trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 37 tỷ đồng so với cùng kỳ, xuống còn hơn 14 tỷ đồng chủ yếu do giảm chi phí nhân viên quản lý và chi phí dịch vụ mua ngoài.

Kết quả, Vissan báo lãi sau thuế 42,2 tỷ đồng, tăng 43,5% so với lợi nhuận đạt được năm 2019.

Vissan lãi trước thuế 205 tỷ đồng, vượt 14% kế hoạch năm - Ảnh 1.
 

Lũy kế cả năm 2020 Vissan đạt 5.143 tỷ đồng doanh thu, tăng 3,4% so với năm trước đó. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 206 tỷ đồng, vượt 14,4% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 166 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ.

cafef.vn