Vingroup (VIC) chốt danh sách cổ đông phát hành gần 423 triệu cổ phiếu trả cổ tức

06/08/2021 06:54:00 toquoc.vn
Tỷ lệ phát hành gần 12,5%.

Ngày 18/8 tới đây Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán VIC) sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 422,8 triệu cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông.

Tỷ lệ phát hành xấp xỉ 12,5%. Giá trị phát hành theo mệnh giá 4.228 tỷ đồng.

Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối đến 31/12/2020.

Kết quả kinh doanh, năm 2020 Vingroup đạt 11.490 tỷ đồng doanh thu, giảm 15% so với năm trước đó.

Lợi nhuận sau thuế giảm 41%, xuống còn 4.546 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ đạt 5.465 tỷ đồng.

Tính đến 31/12/2020 Vingroup còn 4.360 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Ngoài ra công ty còn 35.411 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần, 7.235 tỷ đồng vốn khác của chủ sở hữu và gần 68 tỷ đồng trong các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.

6 tháng đầu năm 2021 Vingroup đạt 61.746 tỷ đồng doanh thu, tăng 59,4% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế tăng 2,2% lên mức 1.433 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt trên 3.300 tỷ đồng.

Trên thị trường cổ phiếu VIC hiện giao dịch quanh mức 114.000 đồng/cổ phiếu.

toquoc.vn