VINAFCO (VFC) báo lãi quý 1 đạt kỷ lục, gấp 15 lần cùng kỳ năm ngoái

02/05/2022 07:07:00 toquoc.vn
Kết thúc 3 tháng đầu năm, VINAFCO đã hoàn thành gần 26% mục tiêu về doanh thu nhưng đã vượt gần 6% mục tiêu về lợi nhuận.

Công ty Cổ phần VINAFCO (mã CK: VFC) đã công bố Báo cáo tài chính quý 1/2022 với doanh thu và lợi nhuận tăng cao so với cùng kỳ.

Cụ thể doanh thu thuần đạt 337,6 tỷ đồng tăng 27,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khi trừ giá vốn lãi gộp đạt 55,4 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số 21,3 tỷ đồng của quý 1/2021. Giải trình phía công ty cho biết nguyên nhân lợi nhuận gộp tăng cao do ngành dịch vụ vận tải đường bộ và đường biển cs sự gia tăng cả về doanh thu và lợi nhuận.

Trong kỳ, VINAFCO thu về 946 triệu đồng doanh thu tài chính, trong khi chi phí tài chính đi ngang ghi nhận ở mức hơn 3,1 tỷ đồng.

Đáng chú ý trong kỳ VINAFCO ghi nhận khoản lợi nhuận khác hơn 27 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số 3 triệu đồng ghi nhận trong quý 1/2021.

Khoản lợi nhuận này tăng cao do trong kỳ công ty có thu từ chuyển nhượng đất Trung tâm tiếp vận Mekong khoản tiền hơn 26,9 tỷ đồng.

Kết quả, sau khi trừ các khoản chi phí VINAFCO lãi trước thuế 66,8 tỷ đồng, lãi sau thuế 52,8 tỷ đồng, khả quan hơn rất nhiều so với con số 3,6 tỷ đồng ghi nhận trong cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế thuộc về công ty mẹ là 42,6 tỷ đồng, tương đương EPS đạt 1.260 đồng. Đây là mức lợi nhuận quý cao nhất của VINAFCO từ trước tới nay.

 

Năm 2022 VINAFCO đặt mục tiêu doanh thu đạt 1.313,5 tỷ đồng, Lợi nhuận trước thuế đạt 63,2 tỷ đồng, lần lượt tăng 5,5% và 7,3% so với kết quả đạt được năm 2021.

Như vậy kết thúc 3 tháng đầu năm, VFC đã hoàn thành gần 26% mục tiêu về doanh thu nhưng đã vượt gần 6% mục tiêu về lợi nhuận.

 
 
 
 
 
 
toquoc.vn