VietinBank: Thúc đẩy tăng trưởng đột phá trong bối cảnh nền kinh tế phục hồi

05/04/2022 15:15:00 toquoc.vn
Chiều ngày 1/4/2022, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank) tổ chức Hội nghị cập nhật kết quả kinh doanh năm 2021 theo hình thức trực tuyến.

Những kết quả tích cực của năm 2021

Dự Hội nghị về phía VietinBank có bà Phạm Thị Thanh Hoài - Thành viên Hội đồng quản trị VietinBank cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị tại Trụ sở chính.

Về phía khách mời: có gần 70 chuyên gia phân tích đại diện cho các quỹ đầu tư, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, cổ đông của VietinBank; các nhà đầu tư tiềm năng quan tâm đến VietinBank và cơ hội đầu tư vào cổ phiếu CTG.

Tại Hội nghị, Ban Lãnh đạo VietinBank đã cập nhật kết quả kinh doanh năm 2021; định hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2022.

Trong bối cảnh môi trường kinh doanh năm 2021 còn nhiều khó khăn, thách thức, VietinBank đã nỗ lực thực hiện các biện pháp cải thiện cơ cấu tài sản sinh lời, gia tăng tiền gửi thanh toán, tiền gửi có kỳ hạn ngắn ngày nhằm tiết kiệm chi phí vốn; cải thiện mạnh mẽ sản phẩm, dịch vụ có hàm lượng công nghệ cao; nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, triển khai hiệu quả chiến dịch thu hút mở rộng khách hàng, quản trị rủi ro, tối ưu hóa hiệu quả sử dụng chi phí.

Nhờ vậy, VietinBank đã đạt được những kết quả tích cực, hoàn thành và vượt các mục tiêu kế hoạch đề ra, cụ thể: Dư nợ tín dụng tăng 11,1% so với cuối năm 2020, tỷ trọng phân khúc có tỷ suất sinh lời cao như Bán lẻ và SME tăng tích cực từ 54% năm 2020 lên 57% năm 2021.

Hội nghị cập nhật kết quả kinh doanh năm 2021 được VietinBank tổ chức chiều ngày 1/4/2022

Nguồn vốn huy động thị trường I tăng hơn 17,3% so với cuối năm 2020. Tiền gửi CASA tăng trưởng hơn 20%; tỷ trọng tiền gửi CASA tăng lên hơn 20%.

Tổng thu nhập hoạt động tăng 17,2% so với năm 2020. Thu nhập ngoài lãi tiếp tục tăng trưởng, trong đó, thu thuần dịch vụ tăng 13,7% so với năm 2020; thu nhập từ kinh doanh ngoại tệ (KDNT) đạt 1,8 nghìn tỷ đồng, tiếp tục đứng top đầu doanh số và thị phần trên thị trường; thu nợ XLRR đạt 3.245 tỷ đồng, tăng 85,2% so với năm 2020.

Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 1,26%, VietinBank tăng cường trích lập dự phòng rủi ro, tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt 180,4%.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2021 đạt 17.589 tỷ đồng, tăng 2,7% so với năm 2020, tạo nguồn lực tài chính vững mạnh để VietinBank tiếp tục nâng cao năng lực tài chính, mở rộng hoạt động kinh doanh, tăng cường khả năng cung ứng vốn cho nền kinh tế.

Hiện thực hóa các mục tiêu năm 2022

Tại Hội nghị, Ban Lãnh đạo VietinBank đã thảo luận, trao đổi, giải đáp các câu hỏi của nhà đầu tư, chuyên gia phân tích quan tâm về kế hoạch kinh doanh năm 2022; mục tiêu và các biện pháp tăng CASA, cải thiện NIM; các giải pháp tăng vốn và cải thiện tỷ lệ CAR; đẩy mạnh thu nhập ngoài lãi; triển khai hợp tác bán chéo sản phẩm bảo hiểm nhân thọ (bancassurance) với Manulife; tiến độ thoái vốn tại các công ty con; lộ trình chuyển đổi số để triển khai các sáng kiến, gia tăng hiệu quả hoạt động và uy tín, thương hiệu VietinBank.

Trong đó, liên quan các giải pháp phát triển kinh doanh năm 2022, VietinBank sẽ tiếp tục tập trung nguồn lực để triển khai mạnh mẽ các chủ điểm kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng đột phá, bám sát các mục tiêu chính:

(i) Tăng trưởng tín dụng chọn lọc đi đôi với bảo đảm an toàn hiệu quả, tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, chú trọng tăng trưởng thị phần phân khúc SME, Bán lẻ;

(ii) Chuyển dịch cơ cấu kỳ hạn của nguồn vốn theo hướng tăng CASA, tăng tiền gửi kỳ hạn ngắn, tối ưu hóa chi phí huy động bình quân, thực hiện tiết giảm mạnh chi phí vốn đầu vào;

(iii) Đẩy mạnh thu ngoài lãi, trong đó tập trung thúc đẩy sản phẩm phí, Kinh doanh ngoại tệ, bảo lãnh, bảo hiểm, ... thông qua khai thác hệ sinh thái và cung cấp giải pháp tài chính toàn diện cho khách hàng, thúc đẩy phân phối sản phẩm bảo hiểm nhân thọ bancassurance, tạo đột phá trong năm 2022;

(iv) Thúc đẩy chuyển đổi số đồng bộ trên toàn hệ thống, tăng tốc độ số hóa để tối ưu hiệu quả sử dụng các nguồn lực, gia tăng trải nghiệm của khách hàng;

(v) Kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; tăng cường thu hồi nợ xấu và nợ xử lý rủi ro.

Về hoạt động hợp tác bán chéo bảo hiểm nhân thọ với Manulife, VietinBank hướng tới mục tiêu Top 5 về bancassurance bảo hiểm nhân thọ vào cuối năm 2022 và Top 3 trong vòng 3 năm tới.

Một số nội dung chính của kế hoạch kinh doanh năm 2022 VietinBank đang trình Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 như sau: tổng tài sản: Tăng trưởng 5%-10% so với cuối năm 2021.

Dư nợ tín dụng: theo phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước (hạn mức tín dụng hiện tại được Ngân hàng Nhà nước giao là 10%). Nguồn huy động từ Thị trường chứng khoán và dân cư: Tăng trưởng 8%-10%. Tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng theo Thông tư 02: < 1,8%. Lợi nhuận trước thuế riêng lẻ: Tăng trưởng 10-15% và được điều chỉnh theo phê duyệt của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Hội nghị diễn ra trong không khí đối thoại cởi mở, cung cấp thông tin cập nhật và chuyên sâu phục vụ việc phân tích, đánh giá cơ hội đầu tư vào cổ phiếu CTG của các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư uy tín, hàng đầu thị trường.

Sự thành công của Hội nghị góp phần củng cố hình ảnh VietinBank minh bạch trong thông tin, hiệu quả trong hoạt động và đẩy mạnh mối quan hệ gắn kết với cộng đồng nhà đầu tư.

 
 
 
 
 
 
toquoc.vn