Vietinbank Securities (CTS) lãi ròng 6 tháng đạt 167 tỷ đồng, gấp gần 17 lần cùng kỳ, hoàn thành vượt kế hoạch năm

22/07/2021 09:42:00 toquoc.vn
Lũy kế 6 tháng đầu năm, Vietinbank Securities ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 413 tỷ đồng, tăng trưởng 76% so với cùng kỳ năm trước. Lãi trước thuế đạt hơn 208 tỷ đồng, gấp 31 lần nửa đầu 2020.

Vietinbank Securities (Mã chứng khoán: CTS) đã công bố báo cáo hoạt động quý 2/2021 với lợi nhuận sau thuế đạt 126,8 tỷ đồng, tăng trưởng 24,3% so với cùng kỳ năm trước; các mảng cốt lõi đều ghi nhận sự tăng trưởng về doanh thu.

Kết quả tích cực của Vietinbank Securities trong quý 2 có vai trò không nhỏ từ mảng hoạt động tự doanh, lãi từ các tài sản tài chính FVTPL đạt 143 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, lỗ FVTPL chỉ hơn 25 tỷ đồng; tính chung trong quý 2, lãi ròng FVTPL của Vietinbank Securities đạt 118 tỷ đồng.

Quan sát thay đổi trong cơ cấu danh mục đầu tư, CTS đã bán toàn bộ cổ phiếu TVN của TCT Thép Việt Nam đồng thời gia tăng đầu tư vào cổ phiếu LPB của Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt.

Tính đến cuối tháng 6, khoản đầu tư vào LPB đang có lãi gần 10 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, lãi từ các khoản cho vay và phải thu cũng tăng gấp 2,2 lần lên gần 37,8 tỷ đồng. Tính đến 30/6/2021, khoản cho vay margin của VietinBank Securities là 1.464 tỷ đồng, tăng 541 tỷ đồng so với nửa đầu năm.

Hoạt động môi giới ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng khi đạt hơn 35,9 tỷ đồng, tăng trưởng 207% so với thực hiện trong quý 2/2020. Xét về hiệu quả, lợi nhuận gộp mảng môi giới của CTS đạt 23,6 tỷ đồng, tương ứng biên lợi nhuận 33,8%. 

Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) cũng đạt gần 16,5 tỷ đồng, trong khi quý 2/2020 chỉ ghi nhận giá trị hơn 1 tỷ.

Danh mục HTM của Vietinbank Securities hiện có 1.249 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn, tăng gần 490 tỷ đồng tính từ đầu năm. 

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Vietinbank Securities ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 413 tỷ đồng, tăng trưởng 76% so với cùng kỳ năm trước.

Lãi trước thuế đạt hơn 208 tỷ đồng, gấp 31 lần nửa đầu 2020; khấu trừ đi chi phí thuế, công ty báo lãi ròng xấp xỉ 167 tỷ đồng, gấp 16,7 lần thực hiện trong nửa đầu 2020. 

Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) 6 tháng đạt 1.567 đồng.

Bước sang năm 2021, Vietinbank Securities đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế đạt 180,48 tỷ đồng, tăng trưởng 20% so với thực hiện năm trước.

Như vậy, chỉ trong 6 tháng, công ty đã vượt 16% kế hoạch lãi cả năm 2021

Vietinbank Securities (CTS) lãi ròng 6 tháng đạt 167 tỷ đồng, gấp gần 17 lần cùng kỳ, hoàn thành vượt kế hoạch năm - Ảnh 1.

Báo cáo tài chính CTS (tỷ đồng)

toquoc.vn