VietinBank: Ngày 8/7 chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức, tỷ lệ hơn 29%

24/06/2021 08:07:00 toquoc.vn
Sau khi hoàn thành chia cổ tức, vốn điều lệ của VietinBank dự kiến tăng thêm 10.824 tỷ đồng, nâng mức vốn điều lệ từ 37.234 tỷ đồng lên 48.058 tỷ đồng.

Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank - mã cổ phiếu CTG) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức.

Theo đó, ngân hàng sẽ phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế và trích lập các quỹ của năm 2017, 2018 và phần lợi nhuận còn lại sau thuế, sau trích lập các quỹ theo quy định và chia cổ tức tiền mặt của năm 2019.

Tổng tỷ lệ cổ tức chi trả cho 3 năm này là 29,0695%.

Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 8/7/2021.

Được biết, việc chi trả cổ tức cho 3 năm 2017, 2018, 2019 nói trên đã được Đại hội đồng cổ đông của VietinBank ngày 23/11/2020.

Trong thông báo hồi cuối tháng 5, khi VietinBank chính thức được Chính phủ phê duyệt Phương án đầu tư bổ sung vốn Nhà nước gần 7.000 tỷ đồng, ngân hàng cho biết sẽ hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức trong quý III, quý IV/2021.

Sau khi hoàn thành, vốn điều lệ của VietinBank sẽ tăng thêm 10.824 tỷ đồng, nâng mức vốn điều lệ từ 37.234 tỷ đồng lên 48.058 tỷ đồng. 

Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được VietinBank đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định pháp luật hiện hành.

toquoc.vn