VietinBank đặt kế hoạch lãi trước thuế 10.400 tỷ đồng trong năm nay

30/12/2020 16:35:00 cafef.vn
Đáng chú ý, mục tiêu lợi nhuận năm 2020 giảm 11,7% so với mức thực hiện năm 2019. Trong khi đó, 9 tháng đầu năm 2020, lợi nhuận trước thuế của nhà băng này đã đạt 10.364 tỷ, gần bằng mục tiêu cả năm.

Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Công thương Việt Nam (VietinBank – CTG) vừa chính thức phê duyệt mục tiêu tài chính năm 2020.

Cụ thể, ngân hàng đặt kế hoạch lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 10.400 tỷ, lợi nhuận riêng lẻ trước thuế là 10.080 tỷ đồng. Dư nợ tín dụng năm 2020 tăng trưởng từ 4-8,5%, kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 1,5%.

Mục tiêu lợi nhuận năm 2020 của VietinBank giảm 11,7% so với mức thực hiện năm 2019. Trong khi đó, 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đã đạt 10.364 tỷ đồng, tăng 22,6% so với cùng kỳ và gần bằng với mục tiêu cả năm.

Những chỉ tiêu kinh doanh được ngân hàng chính thức đưa ra ở vào thời điểm sắp hết năm 2020. Trước đó, tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, ngân hàng chưa trình chỉ tiêu cụ thể do hoạt động kinh doanh phụ thuộc vào kế hoạch tăng vốn.

Hồi tháng 10/2020, sau khi 91/2015/NĐ-CP được sửa đổi, VietinBank đã có cơ sở pháp lý để thực hiện tăng vốn từ việc chia cổ tức bằng cổ phiếu. Ngân hàng cũng đã thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2019. Trong đó, cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 5%, tương đương quy mô hơn 1.800 tỷ đồng sẽ được thanh toán vào ngày 30/12/2020. Cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 28,8% sẽ thực hiện sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền.

cafef.vn