Vietcombank chuẩn bị chia cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 8%

09/12/2020 14:42:00 cafef.vn
Ngân hàng dự kiến sẽ chi khoảng 3.000 tỷ đồng để trả cổ tức tiền mặt cho cổ đông.

Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank – VCB) vừa thông báo về việc phê duyệt thanh toán cổ tức năm 2019 cho các cổ đông.

Cụ thể, ngân hàng sẽ thực hiện thanh toán cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt cho các cổ đông với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019 là 22/12/2020. Ngày thanh toán cổ tức chậm nhất ngày 8/1/2021.

Với hơn 3,7 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, dự kiến Vietcombank sẽ chi khoảng 3.000 tỷ đồng tiền mặt cho cổ đông.

9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của Vietcombank đạt 15.965 tỷ đồng, giảm 9,35% so với cùng kỳ. Lãi ròng 9 tháng đạt 12.779 tỷ đồng, giảm 9,5%. Tại ngày 30/9/2020, tổng tài sản của Vietcombank đạt hơn 1,18 triệu tỷ đồng, giảm 2,79% so với đầu năm chủ yếu do ngân hàng giảm cho vay trên thị trường liên ngân hàng. Dư nợ cho vay khách hàng của Vietcombank trong 9 tháng tăng 6,7% đạt 783.757 tỷ đồng. Tiền gửi của khách hàng tăng 5,7% đạt 981.492 tỷ đồng.

cafef.vn