VietABank đặt mục tiêu lợi nhuận tăng 62%, dự kiến chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 21,35%

11/04/2021 07:19:00 toquoc.vn
Năm nay, ngân hàng có kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 4.450 tỷ đồng lên 5.400 tỷ đồng thông qua việc phát hành 95 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông, tương đương tỷ lệ 21,35%.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á (VietABank) vừa công bố tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. 

Năm 2021, VietABank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 658 tỷ đồng, tăng 62% so với năm 2020. Tổng tài sản dự kiến tăng 12,2% đạt 97.975 tỷ đồng, huy động vốn tăng 9,1% đạt 66.150 tỷ đồng, dư nợ tín dụng tăng 15% đạt 55.654 tỷ đồng. Dư nợ cấp tín dụng bao gồm cho vay khách hàng, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp, sẽ điều chỉnh linh hoạt theo mức tăng trưởng tín dụng trong năm 2021 được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt từng thời kỳ.

Năm 2020, ngân hàng đã hoàn thành hầu hết chỉ tiêu mà đại hội đồng cổ đông thường niên giao. Trong đó, tổng tài sản đạt hơn 86.500 tỷ đồng, hoàn thành 102% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt 407 tỷ đồng, vượt kế hoạch 405 tỷ đồng. Chỉ vốn điều lệ là chưa hoàn thành kế hoạch, chỉ tăng từ 3.500 tỷ đồng lên 4.450 tỷ, mới hoàn thành 89% mục tiêu đặt ra.

Năm nay, ngân hàng có kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 4.450 tỷ đồng lên 5.400 tỷ đồng thông qua việc phát hành 95 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông, tương đương tỷ lệ 21,35%. Thời gian dự kiến hoàn thành trong năm 2021.

toquoc.vn