Vicostone lãi ròng 465 tỷ đồng trong quý 4/2020, cao nhất trong lịch sử

30/01/2021 10:18:00 cafef.vn
Năm 2020, Vicostone đặt ra kế hoạch kinh doanh với 2 kịch bản. Trong kịch bản lạc quan, lợi nhuận trước thuế sẽ đạt 1.980 tỷ đồng và trường hợp thận trọng, lợi nhuận trước thuế đạt 1.669 tỷ đồng. Với kết quả đạt được, Vicostone đã hoàn thành kế hoạch trong kịch bản thận trọng năm 2020.

Công ty Cổ phần Vicostone (VCS) công bố báo cáo hợp nhất quý 4/2020 với doanh thu thuần đạt 1.660 tỷ đồng, tăng 6,1% và lợi nhuận sau thuế 464,8 tỷ đồng, tăng 19,4% so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là quý có lợi nhuận lớn nhất của Vicostone từ khi thành lập tới nay.

Vicostone lãi ròng 465 tỷ đồng trong quý 4/2020, cao nhất trong lịch sử - Ảnh 1.
 

Lợi nhuận tích cực Vicostone đạt được trong quý 4 đến từ việc tăng trưởng doanh thu. Bên cạnh đó, doanh thu tài chính cũng tăng 158% lên 17,13 tỷ đồng (chủ yếu đến từ lãi chênh lệch tỷ giá). Trong khi đó, chi phí tài chính tiết giảm 25% xuống 17,6 tỷ đồng, chi phí quản lý không thay đổi nhiều so với năm trước.

Lũy kế năm 2020, Vicostone đạt doanh thu thuần 5.660 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,7%, trong khi Lợi nhuận trước thuế đạt 1.668 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.428 tỷ đồng, tăng 1,3% so với năm trước. Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) năm 2020 đạt 8.251 đồng.

Năm 2020, Vicostone đặt ra kế hoạch kinh doanh với 2 kịch bản. Trong kịch bản lạc quan, lợi nhuận trước thuế sẽ đạt 1.980 tỷ đồng và trường hợp thận trọng, lợi nhuận trước thuế đạt 1.669 tỷ đồng. Với kết quả đạt được, Vicostone đã hoàn thành kế hoạch trong kịch bản thận trọng năm 2020.

Vicostone lãi ròng 465 tỷ đồng trong quý 4/2020, cao nhất trong lịch sử - Ảnh 2.
 
cafef.vn