VIB, HPG, TCB, MHC, HFS, APS, CKV, GDW, HAH, DTV, KHW, BPW: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

05/01/2021 16:59:00 cafef.vn
Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX.

Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam (VIB): Ông Trần Đức Quý, bố bà Trần Thị Thu Hương – Giám đốc khối ngân hàng bán lẻ - đã mua 1 triệu cổ phiếu, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 11.134.286 cổ phiếu (tỷ lệ 1%). Giao dịch thực hiện từ 28/12 đến 31/12/2020.

Cũng liên quan đến cổ phiếu VIB, bà Lê Thị Phiệt, mẹ bà Trần Thị Thu Hương, đã mua 4 triệu cổ phiếu. Trước giao dịch bà Phiệt không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện ngày 30/12/2020.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HPG): Ông Nguyễn Ngọc Quang, Thành viên hội đồng quản trị, đã bán 1 triệu cổ phiếu, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 62.730.604 cổ phiếu (tỷ lệ 1,89%). Giao dịch thực hiện từ 11/12 đến 30/12/2020.

Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam (TCB): Ông Đỗ Tuấn Anh, Phó Chủ tịch hội đồng quản trị, đã mua 200.000 cổ phiếu, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 1.287.542 cổ phiếu, đây là mua cổ phiếu ESOP. Giao dịch thực hiện từ 15/12 đến 31/12/2020.

Công ty Cổ phần MHC (MHC): Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ và truyền thông Marina đã mua 2.041.110 cổ phiếu, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 3.663.110 cổ phiếu (tỷ lệ 8,85%). Giao dịch thực hiện trong 2 ngày 25 và 29/12/2020.

Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ thời trang Hà Nội (HFS): Công ty trách nhiệm hữu hạn Motor N.A Việt Nam đã bán toàn bộ 2,1 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 21%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 29/12/2020.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương (APS): Quỹ ngoại Asean Deep Value Fund đã bán 399.000 cổ phiếu, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 5,.740.100 cổ phiếu (tỷ lệ 14,72%). Giao dịch thực hiện ngày 28/12/2020.

Công ty Cổ phần Cokyvina (CKV): ông Chu Văn Phương, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 302.000 cổ phiếu (tỷ lệ 7,53%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 25/12/2020.

Cũng liên quan đến cổ phiếu CKV, cũng ngày, ông Nguyễn Hữu Hiếu,Ủy viên hội đồng quản trị, đã bán toàn bộ 459.800 cổ phiếu (tỷ lệ 11,46%) và không còn là cổ đông lớn.

Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định (GDW): Công ty trách nhiệm hữu hạn Nước sạch REE đã nhận chuyển nhượng 1.904.688 cổ phiếu (tỷ lệ 20,05%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 28/12/2020.

Công ty Cổ phần Vận tải và xếp dỡ Hải An (HAH): Samsung Ucits – Samarang Asian Prosperity đã bán 172.870 cổ phiếu, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống4.600.962 cổ phiếu (tỷ lệ 9,71%). Giao dịch thực hiện ngày 17/12/2020.

Công ty Cổ phần Phát triển điện Trà Vinh (DTV): Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh đã chuyển nhượng toàn bộ 3.489.272 cổ phiếu (tỷ lệ 66,29%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện từ 22/12 đến 25/12/2020.

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa (KHW): Công ty trách nhiệm hữu hạn Nước sạch REE đã nhận chuyển nhượng 11.409.600 cổ phiếu (tỷ lệ 43,88%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch Nước sạch REE không sở hữu cổ phiếu nào.

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước (BPW): Công ty Cổ phần Đầu tư ngành nước DNP đã mua 11.115.998 cổ phiếu (tỷ lệ 84,19%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch Đầu tư ngành nước DNP không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện ngày 25/12/2020.

cafef.vn