VIB, APH, YEG, HDC, IDV, PVC, TNT, PVL, VTO, HAS, DHC, LSS, VSE, TR1, TNS: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

14/04/2021 13:52:00 toquoc.vn
Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam (VIB): Ông Trần Đức Quý, cha bà Trần Thị Thu Hương – Giám đốc khối ngân hàng bán lẻ - đăng ký mua 4 triệu cp. Trước giao dịch ông Quý sở hữu 11.134.286 cp (tỷ lệ 1%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 19/4 đến 18/5/2021.

Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings (APH): Bà Nguyễn Thị Tiện, Phó Tổng Giám đốc, đã mua 5,6 triệu cp, nâng lượng sở hữu từ 1,5 triệu cp (tỷ lệ 1,05%) lên 7,1 triệu cp (tỷ lệ 3,51%). Giao dịch thực hiện ngày 12/4/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu APH, ông Nirav Sudhir Patel đã mua 278.400 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 974.400 cp (tỷ lệ 0,48%). Giao dịch thực hiện ngày 12/4/2021.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (YEG): Ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống, chủ tịch HĐQT, đã bán 250.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 7.731.408 cp (tỷ lệ 24,72%). Giao dịch thực hiện từ 5/4 đến 12/4/2021.

Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (HDC): Ông Trần Trung Quân, nhà đầu tư, đã bán toàn bộ 118.000 cp (tỷ lệ 0,178%). Giao dịch thực hiện ngày 7/4/2021.

Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (IDV): Ông Phạm Hữu Ái, anh ông Phạm Hữu Ánh - Ủy viên Hội đồng quản tri – đăng ký bán 500.000 cp trong tổng số 593.094 cp (tỷ lệ 3,49%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 14/4 đến 11/5/2021.

Tổng Công ty hóa chất và dịch vụ dầu khí – Công ty Cổ phần (PVC): Samarang Ucits – Samarang Asian Prosperity đã bán 200.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 3.744.500 cp (tỷ lệ 7,88%). Giao dịch thực hiện ngày 7/4/2021.

Công ty Cổ phần Tài Nguyên (TNT): Ông Vũ Tuấn Hoàng, Phó Tổng Giám đốc, đã mua 137.300 cp trong tổng số 200.000 cp đăng ký mua, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 154.300 cp (tỷ lệ 0,6%). Giao dịch thực hiện từ 24/3 đến 12/4/2021.

Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt (PVL): Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và phát triển công nghiệp Việt Nam đăng ký bán 1.389.100 cp trong tổng số 11.389.100 cp (tỷ lệ 22,78%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 15/4 đến 14/5/2021.

Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu Vitaco (VTO): Bà Đinh Kim Oanh, người có liên quan tới ông Nguyễn Chí Nam – Thành viên Hội đồng quản trị – đã bán 904.300 cp trong tổng số  1 triệu cp đăng ký bán trước đó, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 1.130.670 cp (tỷ lệ 1,43%). Giao dịch thực hiện từ 12/3 đến 12/4/2021.

Công ty Cổ phần Hacisco (HAS): Bà Phạm Thị Hạnh, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 726.930 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 1.094.050 cp (tỷ lệ 14,03%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 6/4/2021.

Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre (DHC): Ông Lương Văn Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị, đăng ký mua 152.000 cp. Trước giao dịch ông Thành sở hữu 4.528.000 cp (tỷ lệ 8,09%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 19/4 đến 18/5/2021.

Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn (LSS): Bà Nguyễn Thị Phương, con dâu ông Lê Văn Tam – Chủ tịch Hội đồng quản trị – đã bán 202.060 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 753.500 cp (tỷ lệ 1,125%). Giao dịch thực hiện từ 12/3 đến 9/4/2021.

Công ty Cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam (VSE): Blue Point đã bán 130.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 600.000 cp (tỷ lệ 6,71%). Giao dịch thực hiện ngày 7/4/2021.

Công ty Cổ phần Vận tải 1 Traco (TR1): Ông Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên HĐQT, đăng ký bân toàn bộ 319.137 cp (tỷ lệ 6,95%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 15/4 đến 7/5/2021.

Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất (TNS): Bà Nguyễn Thúy Ly, vợ ông Lê Việt - Ủy viên Hội đồng quản trị – đã bán toàn bộ 167.540 cp (tỷ lệ 0,84%). Giao dịch thực hiện từ 2/4 đến 7/4/2021.

toquoc.vn