VCP, TPB, PVP, ACC, PAN, VPG, BCG, GEX, HVG, TMS, PME, VSC, ELC, OPC, CNT, BPW, ABS, HSL, VC7: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

16/12/2020 14:53:00 cafef.vn
Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và phát triển năng lượng Vinaconex (Vcổ phiếu): Quỹ đầu tư cơ hội PVI đã bán 10 triệu cổ phiếu, giảm lượng sở hữu từ 23,3 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 40,88%) xuống 13,3 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 23,33%). Giao dịch thực hiện từ 4/12 đến 10/12/2020.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TPB): Công ty TNHH SP đăng ký mua 5.016.704 cổ phiếu. Trước giao dịch công ty này sở hữu 34.967.046 cổ phiếu (tỷ lệ 3,26%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 18/12/2020 đến 16/1/2021.

Công ty Cổ phần Vận tải dầu khí Thái Bình Dương (PVP): Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam đăng ký bán toàn bộ 10.359.000 cổ phiếu (tỷ lệ 10,99%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 16/12/2020 đến 14/1/2021.

Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng Bình Dương ACC (ACC): Ông Hoàng Xuân Quang, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 200.000 cổ phiếu, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 2,28 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 22,8%). Giao dịch thực hiện ngày 8/12/2020.

Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (PAN): Quỹ ngoại Pyn Elite Fund (Non - Ucits) đã bán 1.610.260 cổ phiếu, giảm lượng sở hữu từ 10.989.005 cổ phiếu (tỷ lệ 5,26%) xuống 9.378.745 cổ phiếu (tỷ lệ 4,49%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 8/12/2020.

Cũng liên quan đến cổ phiếu PAN, Quỹ đầu tư thành viên SSI đăng ký bán 298.436 cổ phiếu trong tổng số 674.562 cổ phiếu (tỷ lệ 0,32%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 18/12/2020 đến 14/1/2021.

Công ty Cổ phần Hùng Vương (HVG): Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải đã bán toàn bộ 31.360.000 cổ phiếu (tỷ lệ 13,81%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 4/12 đến 11/12/2020.

Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại XNK Việt Phát (VPG): Ông Nguyễn Xuân Trường, Thành viên hội đồng quản trị, đăng ký bán 1.481.170 cổ phiếu trong tổng số 1.481.177 cổ phiếu (tỷ lệ 3,78%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 17/12/2020 đến 15/1/2021.

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG): Bà Nguyễn Thị Thùy Linh, vợ ông Nguyễn Hồ Nam – Chủ tịch hội đồng quản trị – đăng ký mua 100.000 cổ phiếu. Trước giao dịch bà Linh sở hữu 3.139.660 cổ phiếu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 18/12/2020 đến 16/1/2021.

Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (GEX): Ông Võ Anh Linh, Trưởng Ban kiểm toán nội bộ, đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu, trước giao dịch ông Linh không sở hữu cổ phiếu nào. Ông Lương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch hội đồng quản trị, đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu, trước giao dịch ông Tùng không sở hữu cổ phiếu nào. Ông Nguyễn Hoa Cương, Chủ tịch hội đồng quản trị, đăng ký mua 1,5 triệu cổ phiếu, trước giao dịch ông Cương không sở hữu cổ phiếu nào. Ông Nguyễn Trọng Hiền, Phó Chủ tịch hội đồng quản trị, đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu, trước giao dịch ông Hiền không sở hữu cổ phiếu nào. Ông Nguyễn Trọng Tiếu, Phó Chủ tịch hội đồng quản trị, đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu, trước giao dịch ông Tiếu sở hữu 73.795 cổ phiếu. Ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng Giám đốc, đăng ký mua 1,5 triệu cổ phiếu, trước giao dịch ông Tuấn sở hữu 55 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 11,7%). Các giao dịch trên đều là đăng ký mua cổ phiếu ESOP từ 21/12/20201 đến 19/1/2021.

Công ty Cổ phần Transimex (TMS): Công ty Cổ phần Logistics Quốc tế Ryobi Việt Nam đã mua 16.779.586 cổ phiếu (tỷ lệ 23,7%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch công ty này không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện ngày 14/12/2020.

Trong khi đó, cùng ngày, Casco Investments Limited đã bán toàn bộ 17.231.766 cổ phiếu (tỷ lệ 24,34%) và không còn là cổ đông lớn.

Công ty Cổ phần Pymepharco (PME): Ông Trương Viết Vũ, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 1.751.662 cổ phiếu, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 5.818.000 cổ phiếu (tỷ lệ 7,76%). Giao dịch thực hiện ngày 11/12/2020.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Container Việt Nam (VSC): Bà Tạ Kim Chi, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 1.110.140 cổ phiếu, nâng lượng sở hữu từ 2.694.294 cổ phiếu (tỷ lệ 4,88%) lên 3.804.434 cổ phiếu (tỷ lệ 6,91%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 10/12/2020.

Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển công nghệ điện tử viễn thông (ELC): Bà Nguyễn Thị Bạch Nhật, mẹ ông Phan Chiến Thắng – Chủ tịch hội đồng quản trị, đăng ký bán toàn bộ 185.801 cổ phiếu (tỷ lệ 0,36%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 21/12/2020 đến 16/1/2021.

Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC (OPC): Ông Trịnh Việt Tuấn, con ông Trịnh Xuân Vương – Chủ tịch hội đồng quản trị, đăng ký mua 105.000 cổ phiếu. Trước giao dịch ông Tuấn sở hữu 100.868 cổ phiếu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 21/12/2020 đến 19/1/2021.

Công ty Cổ phần Xây dựng và kinh doanh vật tư (CNT): Công ty Cổ phần Hồng Mã – công ty do ông Phạm Quốc Khánh, Chủ tịch hội đồng quản trị CNT là Chủ tịch hội đồng quản trị, đăng ký mua 7,.1 triệu cổ phiếu. Trước giao dịch công ty này không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 17/12/2020 đến 15/1/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu CNT, cùng thời gian, bà Phạm Thị Thúy Vân, chị ông Phạm Quốc Khánh – Chủ tịch hội đồng quản trị – đăng ký bán toàn bộ 157.590 cổ phiếu (tỷ lệ 0,39%).

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước (BPW): Quỹ đầu tư cơ hôi PVI đăng ký bán toàn bộ 11.115.998 cổ phiếu (tỷ lệ 84,19%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 16/12/2020 đến 13/1/2021.

Công ty Cổ phần Dịch vụ nông nghiệp Bình Thuận (ABS): Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển đô thị du lịch Diamond Eco City đã bán 1,8 triệu cổ phiếu, giảm lượng sở hữu sau từ 3,5 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 9,36%) xuống 1,7 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 4,54%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 11/12/2020.

Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà (HSL): Ông Nguyễn Xuân Giáp, nhà đầu tư cá nhân, đăng ký bán 1.250.000 cổ phiếu trong tổng số 1.703.125 cổ phiếu (tỷ lệ 9,92%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 17/12/2020 đến 15/1/2021.

Công ty Cổ phần Xây dựng số 7 (VC7): Ông Nguyễn Văn Thanh, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 1.043.763 cổ phiếu, nâng lượng sở hữu từ 458.640 cổ phiếu (tỷ lệ 1,91%0 lên 1.502.403 cổ phiếu (tỷ lệ 6,25%). Giao dịch thực hiện ngày 10/12/2020.

cafef.vn