VCG, VIB, HNG, DIG, NSH, CEO, SGR, PTL, FIT, VPB, VDP, APS, DHC, VTH, TTT, MCM, CET, PME, BPW: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

30/12/2020 09:53:41 cafef.vn
Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX.

Tổng Công ty Viglacera – CTCP (VGC): Ông Nguyễn Anh Đức, Phó Tổng Giám đốc, đã bán 133.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 40.000 cp. Giao dịch thực hiện từ 3/12 đến 26/12/2020.

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB): Bà Đỗ Thu Giang, con ông Đỗ Xuân Hoàng – Thành viên HĐQT – đăng ký mua 1,5 triệu cp. Trước giao dịch bà Giang không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 31/12/2020 đến 26/1/2021.

CTCP Nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG): CTCP Hoàng Anh Gia Lai đăng ký bán 47,5 triệu cp trong tổng số 452.665.840 cp (tỷ lệ 40,83%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 31/12/2020 đến 29/1/2021.

Tổng CTCP Đầu tư phát triển xây dựng (DIG): Ông Nguyễn Thiện Tuấn, Chủ tịch HĐQT, đã mua 7,54 triệu cp trong tổng số 10 triệu cp đăng ký mua trước đó, nâng lượng sở hữu từ 19.870.090 cp (tỷ lệ 6,24%) lên 27.410.090 cp (tỷ lệ 8,6%). Giao dịch thực hiện từ 27/11 đến 26/12/2020.

Cũng liên quan đến cổ phiếu DIG, ông Nguyễn Hùng Cường, Phó Chủ tịch HĐQT, đã mua 16,59 triệu cp trong tổng số 18 triệu cp đăng ký mua trước đó, nâng lượng sở hữu từ 11.162.450 cp (tỷ lệ 3,51%) lên 27.752.450 cp (tỷ lệ 8,71%) và trở thành cổ đông lớn.

CTCP Nhôm Sông Hồng (NSH): Ông Lưu Đức Giang, Phó Tổng Giám đốc, đăng ký bán 157.589 cp trong tổng số 315.178 cp (tỷ lệ 1,52%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 30/12/2020 đến 22/1/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu NSH, cùng thời gian, bà Đỗ Thị Thanh Tùng, Phó Tổng Giám đốc, đăng ký bán 415.817 cp trong tổng số 831.634 cp (tỷ lệ 4,02%) đang sở hữu.

CTCP Tập đoàn C.E.O (CEO): Ông Bùi Đức Thuyên, Thành viên BKS, đăng ký bán 285.330 cp trong tổng số 485.335 cp (tỷ lệ 0,19%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 30/12/2020 đến 28/1/2021.

CTCP Địa ốc Sài Gòn (SGR): CTCP Cơ điện lạnh đã chuyển quyền sở hữu toàn bộ 17.319.067 cp (tỷ lệ 28,86%) qua hệ thống của Trung tâm lưu ký Việt Nam. Giao dịch thực hiện từ 22/12/20020 đến 28/12/2020.

CTCP Đầu tư hạ tầng và đô thị dầu khí (PTL): Bà Đỗ Thị Hiền, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 16.262.420 cp (tỷ lệ 16,26%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch bà Hiền không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện ngày 23/12/2020.

Cũng liên quan đến cổ phiếu PTL, ông Nguyễn Văn Vinh, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 9.833.910 cp (tỷ lệ 9,83%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch ông Vinh không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện ngày 25/12/2020.

Trong khi đó, ngày 23/12/2020, ông Đoàn Văn Đức, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 2.131.210 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 15.333.910 cp (tỷ lệ 15,33%). Bà Trần Thị Ngọc Cư, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 14.131.210 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 5,5 triệu cp (tỷ lệ 5,5%)., giao dịch thực hiện ngày 23/12/2020.

CTCP Tập đoàn FIT (FIT): Ông Kiều Anh Kiệt, Thành viên HĐQT, đăng ký bán toàn bộ 5.592.055 cp (tỷ lệ 2,195%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 5/1 đến 2/2/2021.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPB): Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, em ông Nguyễn Thanh Bình – Phó TGĐ – đăng ký bán bán toàn bộ 289.101 cp. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 4/1/2021 đến 2/2/2021.

CTCP Dược phẩm Trung Ương Vidipha (VDP): Tổng Công ty Dược Việt Nam – CTCP đã mua 471.570 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 2.297.834 cp (tỷ lệ 14,29%). Giao dịch thực hiện ngày 28/12/2020.

CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (APS): Quỹ ngoại Asean Deep Value Fund đã bán 300.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 6.370.100 cp (tỷ lệ 16,33%). Giao dịch thực hiện ngày 21/12/2020.

CTCP Chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền (NGC): CTCP Thương mại Kiên Giang đăng ký bán toàn bộ 460.000 cp (tỷ lệ 20%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 30/12/2020 đến 28/1/2021.

CTCP Đông Hải Bến Tre (DHC): Ông Lê Bá Phương, Tổng Giám đốc, đã mua 511.260 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 4.500.008 cp (tỷ lệ 8,036%). Giao dịch thực hiện từ 14/12 đến 28/12/2020.

CTCP Cấp nước Thủ Đức (TDW): CTCP Cơ điện lạnh đã chuyển nhượng toàn bộ 3.754.720 cp (tỷ lệ 44,17%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 28/12/2020.

CTCP Dây cáp điện Việt Thái (VTH): Ông Trần Văn Hùng, Ủy viên HĐQT, đã mua 803.200 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch thực hiện ngày 24/12/2020.

Cũng liên quan đến cổ phiếu VTH, cùng ngày, bà Lê Thị Bé Trang, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 442.100 co (tỷ lệ 8,84%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch bà Trang không sở hữu cổ phiếu nào.

CTCP Du lịch – thương mại Tây Ninh (TTT): CTCP Mặt trời Tây Ninh đăng ký bán toàn bộ 1.096.850 cp (tỷ lệ 24%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 30/12 đến 31/12/2020.

CTCP Giống bò sữa Mộc Châu (MCM): Ông Phạm Quang Thùy, Thành viên BKS, đăng ký bán 100.000 cp trong tổng số 125.871 cp (tỷ lệ 0,19%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 30/12/2020 đến 26/1/2021.

CTCP Tech – Vina (CET): Ông Phạm Trần Thanh Hải, Ủy viên HĐQT, đã mua 610.395 cp (tỷ lệ 10,09%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch ông Hải không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện từ 14/12 đến 28/12/2020.

CTCP Pymepharco (PME): Ông Huỳnh Tấn Nam, Tổng Giám đốc, đã bán toàn bộ 1.230.000 cp (tỷ lệ 1,64%). Giao dịch thực hiện ngày 25/12/2020.

Cũng liên quan đến cổ phiếu PME, cùng ngày, ông Trương Tấn Lực, Phó Tổng Giám đốc, đã bán toàn bộ 118.662 cp (tỷ lệ 0,16%). Bà Trình Thị Phương Lan – Giám đốc phát triển sản phẩm – đã bán toàn bộ 100.009 cp. Bà Huỳnh Thị Lam Phương – Thành viên BKS – đã bán toàn bộ 215.324 cp (tỷ lệ 0,29%). Công đoàn công ty đã bán toàn bộ 112.406 cp (tỷ lệ 0,15%).

Trong khi đó Stada Service Holding B.V đăng ký nhận chuyển nhượng 9.182.961 cp. Trước giao dịch Stada Service sở hữu 57.000.377 cp (tỷ lệ 75,99%). Giao dịch dự kiến thực hiện trong ngày 25/12/2020.

CTCP Cấp thoát nước Bình Phước (BPW): Quỹ đầu tư cơ hội PVI đã bán toàn bộ 11.115.998 cp (tỷ lệ 84,19%0 và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 25/12/2020.

cafef.vn